Gym

Vi er så heldige at vi disponerer gymsalen tre til fire dager i uka. Vi har vår egen idrettspedagog som leder gruppene. Ofte er barna inndelt i aldersgrupper som har sin faste dag de har gym .

Det er mange forskjellige aktiviteter og det veksler mellom leker, tilrettelagte aktiviteter og øvelser og frilek.

Gjennom gym får barna viktige erfaringer med egen kropp. Som rammeplanen sier: «Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv og kjenne»

I tillegg til det fysiske gir gym også erfaringer i sosialt samspill med andre barn. Det er mye sosial trening i å forholde seg til med regler som skal følges, turtaking og samarbeid.