Stiftelsen Det Norske Veritas Barnehage

Vi er barnehagen med det grønneste gresset!

Vi ligger idyllisk til i tilknytning til Veritasparken ved Veritassenteret. Barnehagen er en bedriftsbarnehage for barn av ansatte i DNV GL. Vi har 56 barn og 18 ansatte fordelt på fire avdelinger. Vi har utdannede pedagoger i alle lederstillinger pluss en fagpedagog med særlig ansvar for språk og kultur samt barn med spesielle behov. Mange av de pedagogiske medarbeidere er fagarbeidere. Det viktigste hos oss er et godt samspill mellom barn og voksne der alle føler trygghet. Våre satsningsområder er lek, relasjoner, språk og kultur. I tillegg bruker vi vårt fantastiske nærområde med strand og skog til å gi barna positive opplevelser med å være ute.

Vi jobber etter verdiene kjærlighet, mot og begeistring.

Her kan du se fakta om barnehagen fra Utdanningsdirektoratet.