Vårt internasjonale preg

P1050475De siste årene har barnehagen blitt mer og mer internasjonal. Per i dag er over 29 nasjoner representert i barne- og personalgruppa. Vi er stolte over at vi har så mange nasjonaliteter både blant barn, foreldre og personalet. Dette har gjort at vi de siste årene har satt språk og kultur i fokus. Vi tenker at det å ha mange med forskjellige bakgrunn gir oss en unik mulighet til å jobbe med likeverd og toleranse. Her kan barna møte og bli kjent med mange ulike personer. Det at vi er forskjellige er normalen for oss. Vi fokuserer på felles opplevelser, inkludering og vennskap.

Vi har også jobbet med hvordan vi skal synliggjøre vårt internasjonale miljø og også hvordan vi skal forvalte og formidle norsk kultur og tradisjon. Vi samarbeider med foreldre for å kunne finne ut hvordan vi kan markere de ulike høytidene som er representert i barnegruppa.

For å inkludere alle foreldrene holder vi foreldremøtene på engelsk, oversetter månedsplaner og  de foreldre som har behov for det får sine møter på engelsk.