Skiskole, praktisk info

Sted og tid: 

Ukedag (varierer fra år til år) kl. 09.45-11.00 på Eid gård i Asker fra ca uke 3

Barnet må være i bhg. innen kl. 08.45.

Transport:

Bussen henter oss ved bussholdeplassen på Veritas kl09.15.

Mat:

Det er viktig at barna spiser en god frokost denne dagen.

Vi spiser lunsj først etter at vi har kommet tilbake fra skiskolen.

Klær:

Barna må være ferdig kledd med det de skal ha under dress/skiklær. Det er viktig at dere er nøye med å legge frem det de skal ha på seg.

Skisko settes under plassen i fingarderoben. Alt skal merkes med barnets navn. Merk barnas luer med barnets navn i blokkbokstaver.

Bruk f. eks tykk teip. Da er det lettere for instruktørene å snakke med og hjelpe barnet ditt.

Utsyr:

Barna skal ha med ski –ikke staver. Skiene må være godt merket og stroppet sammen. Husk å merke stroppene også.

Skiene skal være smurt til dagens føre. Sjekk Yr eller Skiforeningens nettside.

Skiene legges i utlagte poser på benken ved bussholdeplassen på morgenen. Det er en pose for Blåbærtua og en for Tyttebærtua.

Skiene hentes også her. Barna kan ha stroppene i lommene sine hvis vi ikke har rukket å stroppe skiene sammen ved avreise.

For de som skal låne ski så skifter de til skisko og får ski på kursstedet.

Oppsummering:

 • Spise frokost
 • Legg ski i merket pose på benken ved bussholdeplassen.
 • Skiene skal være smurt etter dagens forhold på Eid Gård.
 • Barnet er ferdig kledt med det de skal ha under skiklær.
 • Legg frem det barnet skal ha på seg i garderoben og skisko under barnets plass.
 • Merket lue med barnets navn.
 • Hente ski på samme sted som levert.

Skiskolen legger ut melding om dagens kurs hver kursdag innen kl. 08.00. Ta med skiutstyr hver kursdag selv om forholdene virker usikre.

Det er veldig viktig at vi får hjelp til punktlig oppmøte, riktig utstyr og klær samt merking av dette.

INFORMATION ABOUT THE SKI COURSE

Place and time:

Eid Gård i Asker, weekdays (varies from year to year) at 09.45-11.00, starting week 3

The child has to be in the kindergarden before 08.45.

Transport: 

The bus is picking us up at the busstop at DNV GL at  09.15.

Food:

It is important that the child eats a good breakfast in the morning these days. We are having lunch when we return from the ski course.

Clothes: 

The child needs to be dressed in what they are supposed to wear under the ski clothes. Get ready the other clothes that the child shall wear at the childs

Place in the wardrobe. Put the ski shoes under the bench at your childs place. Everything has to be marked. Mark also the hat with the childs name in big letters. Use f. eks. Tape.

Then it is easier for the instructors to help and talk with your child.

Ski:

The child shall bring skis – not sticks. The skis has to be marked with the childs name and strapped together. Also name the straps.

The straps can be in the childs pocket if we don’t have the time to strapped the skis. The skis has to be brought to the benches by the bus stop at veritas in the morning.

There will be one bag for Blåbærtua and one for Tyttebærtua. You pick up the skis at the same place.

You have to bring the skis with the right wax for the day (check Yr.no or Skiforeningen.no)

For those who shall borrow ski they will change to ski shoes and get the ski at the place for the course.

Summary:

 • Eat breakfast.
 • Put the skis in the bag at the bench in the morning.
 • Have the ski with the right wax for the day.
 • The child is dressed right when they come to the kindergarden.
 • Put the right ski clothes at the childs place.
 • Sticker on the hat with the childs name.
 • Pick up the ski at the same place.

You can find information about the days course the same day at skiforeningen.no. They will give out information around 08.00 each day.

Bring skis each day for ski course even if the weather seems bad.

We need you to help us out with being on time, have the right equipment and clothing and name everything.