Våre ansatte

Dette er de ansatte i barnehagen: (foto : utestemme.no)

untitledAB205_

Daglig leder: Kristin
Utdannet barnehagelærer i 1995, og jobbet som pedagogisk leder, styrer og faglig veileder.
Videreutdanning i Pedagogisk utviklings arbeid, Små barn i risiko, seminarleder i Famlab og har gjennomført Nasjonal utdanning for styrere på HiO.
Ansatt siden 2005 – daglig leder siden siden 2013.

 

SYN_5278Stedfortreder: Jannicke
Utdannet barnehagelærer i 1998, jobbet som pedagogisk leder siden det. Ansatt siden her samme år.
Nå ansatt som fagpedagog med spesielt ansvar for språk og kultur samt arbeidet med barn med spesielle behov.
Viderutdanning i spesial pedagogikk, IKT i barnehagen og Små barn i risiko. Har tatt Flerspråklighet og annensspråks pedagogikk samt  Flerkulturell pedagogikk på HiOA. Går nå på studiet Barns                                                                     språkutvikling og språklæring i barnehagen.

 

Pedagogiske ledere:

SYNLene er utdannet barnehagelærer fra HiO 2009.
Ansatt siden august 2014.
Har tatt videreutdanning i Små barn i risiko
og i Relasjonskompetanse.

 

 

 

IMG_6275Oddveig er utdannet barnehagelærer fra HiNT i 2006.
Har viderutdanning i Små barn i risiko og IKT i barnehagen.
Jobbet her siden august 2006.

 

 

 

Iren_Iren er utdannet barnehagelærer fra HiO 2010.
Har før det jobbet som assistent i barnehagen siden 1983.
Videreutdanning i Små barn i risiko.
Er praksislærer for studenter

 

 

MBMartin er utdannet barnehagelærer fra DMMH i 2015.
Han har jobbet i barnehage som barne – og ungdomsarbeider
siden 2007. Han har jobbet hos oss siden august 2015.
Tar videreutdanning i Flerspråklighet og annensspråk pedagogikk

 

 

Siv  er utdannet barnehagelærer i 1992 og har etterutdanning i                                                            spesialpedagogikk. Hun har tidligere vært både eier av og styrer i                                                        ulike barnehager. Siv begynte hos oss høsten 2018.

 

 

 

Fagarbeidere:

untitledAB193_2Grethe  er utdannet barne og ungdomsarbeider i 2011.
Har jobbet i barnehagen siden 1997.
Er ansvarlig for barnehagens utstilling.

 

 

 

SYN_5316Ingrid  er utdannet barne og ungdomsarbeider i 2014
Har jobbet i barnehagen siden 1994
I år jobber hun spesielt med musikk.

 

 

 

SYN_5347Anne  er utdannet barne og ungdomsarbeider i 2014
Har jobbet i barnehagen siden 1978

 

 

 

untitledAB202_Zoran er utdannet idrettspedagog i 1991
Er opprinnelig fra Serbia og har jobbet flere år i barnehage på Island
Har jobbet i barnehagen siden 2010

 

 

SYN_5356Gosia  er utdannet i pedagogikk fra Polen i 2007
Har jobbet i barnehagen siden 2012
Har gjennomført Barnehagenorsk på HiOA

 

 

Olga2Olga er utdannet barne – og ungdomsarbeider. Hun har også grunnfag i pedagogikk. Olga har jobbet her i barnehagen fra -98 til -05 og har kommet tilbake fra en annen barnehage der hun jobbet som barnehagelærer på dispensasjon.

 

 

 

TomaToma er opprinnelig fra Lithauen.
Hun har en bachelorgrad i sosiologi og begynte hos oss i april 2015.

 

 

SYN_5327Ivana  er opprinnelig fra Serbia
Er utdannet barne – og ungdomsarbeider i 2016.
Har jobbet i barnehagen siden 2011
Har gjennomført Barnehagenorsk på HiOA

 

 

Pedagogiske medarbeidere:

untitledAB207_

Linh  er opprinnelig fra Vietnam.
Har teknisk fagskole i Sveits, hvor hun har bodd i mange år.
Har jobbet i barnehager i Norge siden 2007.
Ansatt hos oss siden 2013.
Har gjennomført Barnehagenorsk på HiOA

 

Foto MagdalenaMagdalena  er opprinnelig fra Polen hvor hun er utdannet i forvaltningsrett. Hun har jobbet mange år som lønnings og kontormedarbeider og har vært hos oss siden august 2015.