Om Barnehagen

Barnehagen er en privat barnehage for ansatte i DNV GL. Den er organisert som en stiftelse. Se vedtekter og reglement for opplysninger om styring av barnehagen. Barnehagen drives i det som har vært den gamle direktørboligen på Høvik Verk. Barnehagen åpnet med tre avdelinger 1. mars 1977og ble utvidet med en avdeling i 1992. Barnehagen har 54 plasser, 36 plasser for barn fra 3 år og oppover  og 18 plasser for de minste.Barna er fordelt på fire avdelinger: Blåbærtua, Jordbærenga, Tyttebærtua og Multemyra. Barnehagen har en unik beliggenhet med skogen og sjøen rett utenfor gjerdet. Den er skjermet for biltrafikk.

Barnehagens uteområde er stort, med variert terreng og forskjellige lekeapparat. Den gir barn og voksne muligheter til ulike former for lek og aktiviteter. Skogen og lekeplassen byr på et aktivt fugleliv og ekornet er ofte på besøk. Barna i kommer fra flere kommuner, noe som medfører at få eller ingen av barna bor i nærheten av hverandre. Vi har også et internasjonalt miljø både når det gjelder barn og ansatte. Dette gjør at vi har et spesielt fokus på språk hele året.

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som har sin egenart og sine tradisjoner som ivaretas samtidig som barnehagen ses i sammenheng med skolens virksomhet. Barnehagen er en kulturskaper og har en viktig rolle som kulturformidler.