Barnehageplass

Barnehageplass kan søkes av foreldre som er:

  • Fast ansatt i DNV GL
  • Fast ansatt i DNV GLs heleide selskaper
  • Fast ansatt i Barnehagen

Fast ansatte i selskaper som DNV GL eier minst 50 % av, kan gis rett til barnehageplass etter særskilt avtale mellom det respektive selskap, DNV GL og Stiftelsesstyret.

Søknadsfristen er koordinert med det samordnede opptaket i Bærum kommune . Selve opptaket er ikke samordnet med kommunen. Får du plass her blir du derfor ikke tatt ut av kommunens ventelister. Samtidig er det derfor også viktig at du søker kommunen i tillegg til oss.

Barnehagen har søskenprioritering. Søsken av barn som går i barnehagen og søsken av barn som har akseptert plass ved hovedopptaket vil bli prioritert foran andre søkere selv om ansiennitet er lavere enn øvrige søkere.

Når det er flere søsken på venteliste følges ansiennitets prinsipper som beskrevet i §4.2 og §4.3 i reglementet for å anslå rekkefølgen.

Kriteriet for å få plass er at en av foreldrene jobber i DNV GL.

Plassene blir tildelt i henhold til poeng regnet ut fra ansiennitet i DNV GL. Jobber begge foreldre i DNV GL blir ansiennitetet regnet 100 % fra den som har jobbet lengst og 25 % av den andres ansiennitet.

Vi henviser til barnehagens reglement § 4.6 for søkere på særskilt grunnlag.

Søknadsfristen for hovedopptaket i august er 1. mars . Les barnehagens reglement før du søker plass hos oss.

Den 15. august åpner ventelistene igjen og nye søknader mottas og blir satt på venteliste etter ansiennitet. Det er fortløpende opptak gjennom året fra ventelisten