Ny i barnehagen

En god start i barnehagen har stor betydning for barn, foreldre og personale som skal bli trygge på hverandre. Vanligvis beregner vi en tre – fem dager til tilvenning men det er store individuelle forskjeller både hos barn og foreldre på hvilke forutsetninger man har. Noen barn har kanskje vært borte fra foreldrene før eller kjenner barnehagen fra daglige besøk med egne søsken mens andre starter med helt blanke ark og har kanskje sitt første møte med barnehagen. Det er derfor viktig at tilvenningen i barnehagen er tilpasset til det enkelte barn og deres behov og at vi sammen blir enige om hvordan vi gjør det best for dere og deres barn. Mor og/eller far må være tilgjengelige i tilvenningsperioden.

Vi har lang erfaring med tilvenning og har derfor noen rammer rundt barnets første dager i barnehagen. Disse får dere før barnet starter i barnehagen.

Se også vedlagt velkomshefte med informasjon om barnehagen:

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Welcome to Det Norske Veritas Kindergarten