Styret og samarbeidsutvalg

Styret

Foreldrerepresentantene velges på foreldremøtet i september. Representantene fra DNV GL blir oppnevnt av Country Chair. Styrerepresentantene sitter normalt for 2 år av gangen.

Repr. fra DNV GL Håkon Svebak Styrets leder
Repr. fra DNV GL Kari Hagen Eide
Repr. foreldre Mojca Kovacic Dadic
Repr. foreldre Gart van der Pol
 Repr. ansatte  Jannicke S. E. Hansen

Daglig leder har møte og talerett i styret.

Samarbeidsutvalget

Representanene velges på det årlige foreldremøtet i september. Representantene sitter normalt for to år. Her finner du instruks for SU : Instruks for samarbeidsutvalg. På engelsk: ENG Instruks for samarbeidsutvalg