Styret og samarbeidsutvalg

Styret

Foreldrerepresentantene velges på foreldremøtet i september. Representantene fra DNV GL blir oppnevnt av Country Chair. Styrerepresentantene sitter normalt for 2 år av gangen.

Repr. fra DNV GL Håkon Svebak Styrets leder
Repr. fra DNV GL Anders Øvreberg
Repr. foreldre Henning Stokke Har barn på Tyttebær
Repr. foreldre Gart van der Pol Har barn på Multe
 Repr. ansatte  Jannicke S. E. Hansen

Daglig leder har møte og talerett i styret.

Samarbeidsutvalget

Representanene velges på det årlige foreldremøtet i september. Representantene sitter normalt for to år. Her finner du instruks for SU : Instruks for samarbeidsutvalg. På engelsk: ENG Instruks for samarbeidsutvalg

Repr. Foreldre  Tor Jo Landheim  Har barn på Blåbær
Repr. Foreldre Mojca Kovacic Dadic Har barn på Jordbær  og Blåbær
Repr. Personal Iren Fossnes  Multe
Repr. Personal Olga F. Andersen  Blåbær