Markeringer vinteren 2020 / Markings Winter 2020

Litauens nasjonaldag

Fredag 14. februar markerte vi Litauens nasjonadag. Tyttebærtua og Blåbærtua hadde samling hvor vi så på det Litauiske flagget, så hvor Litauen ligger på kartet og vi hørte på nasjonalsangen. Vi så også på noen bilder fra Litauen. En ansatt fortalte et litauisk eventyr om «Nepen». Først på litauisk og så på norsk. Vi viste bilder til eventyret og noen barn klarte å finne ut hva norske ord var på litauisk. Det var en fin opplevelse å høre eventyret på forskjellige språk. Vi avsluttet med å legge oss ned mens vi hørte på en god-natt sang på litauisk.

Tusen takk til foreldre for stor hjelp til samlingen?

National Day of Lithuania

On Friday 14th February we marked Lithuania’s national day. Tyttebærtua and Blåbærtua had a circletime where we looked at the Lithuanian flag, found Lithuania on the map and listened to the national anthem. We also looked at some pictures from Lithuania. One of the adults told a Lithuanian tale about “Nepen”, first in Lithuanian and then in Norwegian. We showed pictures from the tale and some children managed to find out what some Norwegian words were in Lithuanian. It was a great experience to hear the story in different languages. We finished by lying down while listening to a good night song in Lithuanian.

Thank you very much to parents who were a great help?