Markeringer vinteren 2020 / Markings Winter 2020

Samenes nasjonaldag

Tyttebærtua og Blåbærtua markerte samenes nasjonaldag torsdag 6. februar. Vi startet med samling ute i barnehagen rundt bålet på bålplassen vår. For å bli litt bedre kjent med samene så fortalte vi og så på bilder. Vi så også på sko (skaller) som var laget av reisdyrskinn, kniv som var laget av reisdyrhorn og samelue. Vi hørte på joik og prøvde å telle til fem på samisk. Etterpå fikk barna kjenne på reinsdyrskinn og leke reinsdyr. Det var gøy å prøve å «kaste lasso» og fange hverandre. Tilslutt samlet alle seg igjen rundt bålet hvor alle barna fikk smake på reinsdyrkjøtt i lompe. Alle barna fikk også fargelegge det samiske flagget og vi snakket om hva det symboliserer. En fin markering!  

Sami National Day

Tyttebærtua and Blåbærtua marked the Sami National Day on Thursday 6th February. We started with a circletime outside at kindergarten – around the fire at our campfire site. There we looked at pictures and objects (shoes made of reindeer fur, knife made of reindeer antlers and a Sami hat) and learnt a little about the sami people. We listened to yoik and tried to count to five in Sami. Afterwards, the children got to feel reindeer skins, play reindeer and try to “lasso” and catch each other. Finally, everyone gathered again around the fire where all the children got a taste of reindeer meat in lompe. All the children got to colour the Sami flag and we talked about what it symbolizes. It was a lovely marking of the day!