Markeringer vinteren 2020 / Markings Winter 2020

Kinesisk og Koreansk nyttår

Mandag 27. januar markerte vi kinesisk og koreansk nyttår i barnehagen. Dagen startet med at barna på Jordbærenga, Blåbærtua og Tyttebærtua lagde kinesiske lykter og fargela bilde av rotte, da det er rottens år i år. Barna på Tyttebærtua fargela og lagde også snurrebasser “pengi“, som er en tradisjonell lek for barn i Korea. Det er om å gjøre å få sin snurrebass til å snurre lengst.

Så hadde vi samling hvor vi så på bilder fra feiring i både Kina og Korea. Vi fortalte det kinesiske eventyret om det løveliknende dyret “Nian” som siste dagen i året kom til landsbyen for å spise. Og som er redd for fargen rød og høye smell. Derfor er det vanlig å pynte husene med rødt og å smelle kinaputter og fyrverkeri. Vi fortalte også den koreanske historien om “Yanganki” som betyr glødende spøkelse. Han kommer ned fra himmelen hver nyttårsaften og leter etter barnas sko da han ikke har noen selv. Noen barn hadde pyntet seg med tradisjonelle koreanske drakter og viste oss hvordan barna bukker for de eldre for å ønske de godt nyttår. Veldig hyggelig at to foreldre ble med oss i samlingen!

Da samlingen var slutt fikk alle barna en rød konvolutt hver med et bilde av en rotte og et rotte-godteri. Det er tradisjon i Kina at barna får en rød konvolutt med penger når det er nyttår. Det var stor stas! Barna på Tyttebærtua fikk også smake på tradisjonell koreansk ris snacks “gangjeong” etter lunsj. Det smakte også godt!

Vi hadde en fin markering av kinesisk og koreansk nyttår og takker alle foreldrene som bidro med hjelp. Tusen takk!

Chinese and Korean New Year

On Monday 27th March, we marked Chinese and Korean New Year in kindergarten. The day started with the children in Jordbærenga, Blåbærtua and Tyttebærtua making Chinese lanterns and colouring a picture of a rat, as it is the year of the rat this year. The children in Tyttebærtua coloured and also made spinning tops “pengi”, which is a traditional toy for children in Korea. The game is to see who makes their spinning top spin the furthest.

We then had a circletime where we looked at pictures from celebrations in both China and Korea. We told the Chinese tale of the lion-like animal “Nian” who, on the last day of the year came to the village to eat and is afraid of the colour red and loud bangs. It is common therefore to decorate houses with red and to set off firecrackers and fireworks. We also told the Korean story of “Yanganki” which means glowing ghost. He comes down from the sky every New Year’s Eve and looks for the children’s shoes as he has none himself. Some children had dressed up with traditional Korean suits and showed us how the children bow to the elderly to wish them a Happy New Year. It was nice to have two parents joining us for circletime!

When circletime ended, each child received a red envelope with a picture of a rat and a rat candy. It is new year tradition in China for children to be given a red envelope with money. It was a big deal! The children at Tyttebærtua also got to taste a traditional Korean rice snack “gangjeong” after lunch. It tasted good too!

We had a nice marking of Chinese and Korean New Year and thank all the parents who helped. Thank you very much!