Markeringer høsten 2019 / Markings Autumn 2019

Sinterklaas

Den siste markeringen vi har hatt denne høsten er den nederlanske feiringen av Sinterklaas. Sinterklaas er den nederlandske versjonen av Sankt Nikolas. Sinterklaas kommer til Nederland i et damskip sammen hjelperen sin Piet i november og den store feiringen er 5. desember. Barna pleier da å sette frem en sko ved peisen og om natten da de sover så kommer Sinterklaas ridende på hesten sin og hjelperen Piet går ned i pipen og legger noe godt i skoene. Noen ganger kan barna legge ting i skoene til Sinterklaas. På formiddagen fargela alle barna på Blåbærtua og Tyttebærtua en tegning til Sinterklaas som de la oppi skoen sin sammen en gulrot til hesten hans. Mens vi hadde samling kom Sinterklaas og tok alle tegningene og gulroten og la igjen noe godt til alle barna. Det var veldig spennende! I samlingen hørte vi på Sinterklaas sanger og så små videoer som viste hva som skjer når Sinterklaas, hjelperen Piet og hesten hans kommer. Vi så også en video fra Nederland da Sinterklaas kom med båten og mange sto og tok han imot. En mor var også med på samlingen som var veldig hyggelig. Tusen takk for stor hjelp fra foreldre.

The last marking we have had this autumn is the Dutch celebration of Sinterklaas. Sinterklaas is the dutch version of Sankt Nikolas. In November Sinterklaas comes to the Netherlands in a steamboat along with his helper Piet and the big celebration is on 5th December.  The children leave a shoe by the fireplace. At night when they are asleep Sinterklaas comes riding on his horse and his helper Piet goes down the chimney and puts a treat in the shoes. Sometimes children can put things in the shoes of Sinterklaas.  In the morning, all the children of Blåbærtua and Tyttebærtua coloured a drawing for Sinterklaas that they put in their shoe, together with a carrot for his horse. While we had circletime Sinterklaas had taken all the drawings and the carrot and left a treat for all the children. It was very exciting! During circletime we listened to Sinterklaas songs and watched small videos which showed what happens when Sinterklaas, his helper Piet and his horse come. We also saw a video from the Netherlands where Sinterklaas came in a boat and many people stood and welcomed him. A mother was also part of the circletime, which was very nice. Thank you very much for great help from parents.