Påsken i barnehagen 2018

Vi startet påsken I barnehagen med en delt samling, en for Blåbørtua og Tyttebærtua og en for Jordbærenga og Multemyra.

På samlingen for de store barna så fortalte vi historien om Jesus, bakgrunnen for påsken. Vi snakket igjen om at dette handler om religion og tro. Vi snakket også om tradisjoner i Norge og  i noen andre land. Vi snakket om nytt liv, blomster og kyllinger og ble kjent med forskjellige begreper; påskefjellet, bypåske, påskeegg, påskehare, påskekrim, påskepynt, påskeliljer osv. Vi så på bilder og på ting vi hadde i «påskesekken» vår. Der var det også solkrem, solbriller, appelsin, sjokoladen «Kvikk lunsj», høne, hane, egg, kyllinger, pyntede påskeegg, påskeegg med godt og en liten påskehare. Vi sang forskjellige sanger om høner, egg og kyllinger fra «påskesang heftet» vårt.

Multemyra og Jordbærenga hadde sin egen samling med film, påskesanger, egg og kyllinger.

 

Videre var det forskjellige aktiviteter på avdelingene hvor det var laging av kyllinger, egg, påskeharer og såing av karse.

 

Påskeaktivtetene i barnehagen ble først avsluttet med hyggelig påskefrokost på alle avdelingene med barn, ansatte og foreldre. Etterpå var det en liten påskesamling ute før vi plutselig så påskehøna i skogen. Den hadde lagt et påskeegg til hver avd. ute i barnehagen. Så da var det å gå på påskeeggjakt! Alle fant sine påskeegg som innholdt et lite sjokoladeegg til hvert av barna!

 

God påske!

 

We began Easter in the kindergarten with a divided gathering, one for Blåbærtua and Tyttebærtua, and one for Jordbærenga and Multemyra.

At the gathering for the older children, we told the story of Jesus, the background for Easter. We spoke again about how this is about religion and faith. We also spoke about traditions in Norway and traditions in other countries. We spoke about new life, flowers and chickens, and got to know several new concepts: Easter mountain, Easter in the city, Easter egg, Easter bunny, Easter crime, Easter decorations, daffodils etc. We looked at pictures and things we had in our “Easter bag”. In there were amongst other things, sun cream, sunglasses, an orange, the chocolate “Kvikk Lunsj”, a hen, rooster, egg, chickens, decorated Easter eggs, Easter eggs with sweets and a small Easter bunny. We sang different songs about hens, egg and chickens from our “Easter song book”.

Multemyra and Jordbærenga had their own gathering with a film, Easter songs, eggs and chickens.

Furthermore, we had different activities at the departments where we made chickens, eggs and planted cress.

The Easter activities in the kindergarten ended with a lovely Easter breakfast at each department for the children, employees and parents. Afterwards there was a small Easter gathering outside before we suddenly spotted the Easter hen in the woods. It had hid an Easter egg for each department outside the kindergarten. Everyone was eager in looking for the Easter eggs! Everyone found their Easter egg which contained a small chocolate egg for each of the children.

 

Happy Easter!