Kategoriarkiv: Nyheter

Felles nyheter for barnehagen

Markering Canada Day 29.06.18

Idag markerte Blåbærtua og Tyttebærtua Canadas nasjonaldag, Canada Day, som egentlig er 1. juli. Dagen startet på avdelingene hvor de lagde kanadiske pannekaker som skulle spises til lunsj med kanadisk lønnesirup til.

Før lunsj hadde vi en samling hvor vi så på forskjellige bilder fra feiring av dagen i Canada; folk som hadde pyntet seg med flagget, parader med mennesker, hester og biler og fyrverkeri. Videre så vi på bilder av kjente ting fra Canada; nasjonaldyret bever, nasjonaltreet: lønn, lønnebladet som er på flagget, pannekaker med lønnesirup, ishockey og curling, typisk kandadisk mat: poutine og ketchup chips.

Vi snakket også litt om og så på bilder av de 3 gruppene urbefolkning i Canada; First Nations, Mètis og Inuit, som var de første folkene som bosatte seg i området som senere har blitt landet Canada. Et barn hadde med seg en tromme laget av noen fra området Sto:lo First Nation. Vi spilte på trommen mens barnet sang en sang på engelsk. Det var veldig fint å høre på!

Barnet hadde også med seg flere bøker om Canada og urbefolkningen, ishockey genser og skjerf, og en lue med Canada mønster som ble vist til alle barna. Vi så også på noen videoer med sanger om Canada og lønnebladetJ

Etter lunsj så fikk alle barna pannekaker med kanadisk lønnesirup. Det smakte veeeldig godt og var en fin avlutning på markeringen.

Tusen takk til foreldre som har hjulpet til med markeringenJ 

Happy Canada Day

English version will come

Kroatia og Slovenia nasjonaldag 25.06.18

   

Både Kroatia og Slovenia feirer sin nasjonaldag 25. juni. Det var da i 1991 Kroatia og Slovenia ble selvstendige land fra tidligere Joguslavia.

Barna på Tyttebærtua og Blåbærtua markerte denne dagen i barnehagen. På formiddagen så fargela de det kroatiske og slovenske flagget. Etterpå hadde vi en samling på biblioteket. Vi så på bilder fra en parade i Kroatia og flaggheising i Slovenia. Vi så også bilder av forskjellige dyr som lever i Slovenia; steinbukker, bjørn, gaupe og et dyr som lever i grotter som heter «Olm». Fra Kroatia så vi bilde av dalmatiner hunder, Lippizaner hester og selen som heter «Monk».

Et barn gikk rundt og viste en pose med lavendel som alle fikk lukte på og forskjellige skjell fra Kroatia. Vi hørte også på en sang om kaniner på slovensk og tilslutt så vi en film om «Professor Balthazar».

Det ble en fin markering og tusen takk til foreldre for bidrag til markeringen!

 

Both Croatia and Slovenia celebrate their National Day on 25th of June. It was on this day in 1991 that these countries became independent from Yugoslavia.

The children at Tyttebærtua and Blåbærtua marked this day in the kindergarten. First they coloured in the flags of Croatia and Slovenia. Afterwards, they had a gathering in the library. We looked at some pictures from a parade in Croatia and from hoisting the flag in Slovenia. We also looked at pictures of different animals that live in Slovenia; steinbock (ibex), bears, lynx and an animal that live in caves and is called “Olm”. From Croatia, we looked at pictures of Dalmatians, Lipizzan horses and the seal called “Monk”.

One child walked around and showed the others a bag of lavender and different shells from Croatia. We also listened to a song about rabbits in Slovene and at the end we watched a film about “Professor Balthazar”.

It was a lovely gathering and thank you so much to the parents who contributed to the marking of this day!

 

Sverige “midsommar” 22.06.18

Fedag 22. Juni markerte vi «midsommar» I barnehagen for barna på Blåbærtua og Tyttebærtua. Bortsett fra jul så er midsommar den viktigste feiringeni Sverige. «Midsommerafton» er sommerens lengste dag og lyseste natt. «Midsommar» feires alltid på fredagen nærmest den 24. juni og er opprinnelig en urnordisk høytid.

Barna startet dagen før med å lage blomster som vi skulle pynte «midsommarstangen» med. To barn var også med på tur dagen før og plukket blomster og bjørkeris til stangen.

På fredag møttes vi ute der midsommarstangen sto og alle barna fikk pynte med blomstene de hadde laget. Den ble veldig fin! Så hadde vi en samling på bålplassen hvor vi så på bilder og snakket litt om tradisjoner i Sverige når det er midsommar; midsommarstang, blomsterkrans i håret, spise god mat, sill og poteter og til dessert jordbærkake/«jordgubbtårta».

Vi sang «små grodorna», «björnen sover» og reven raskar över isen» på svensk mens vi danset og hoppet rundt midsommarstangen.

Etter lunsj så fikk barna jordbærkake og kanelboller, akkurat som man gjør når det er midsommar i Sverige!

Det ble en fin markering og tusen takk til alle foreldre som bidro med mat og innhold til mareringen.

God Midsommar!

 

On Friday 22nd of June we marked ‘midsommar’ in the kindergarten for the children at Blåbærtua and Tyttebærtua. Except for Christmas, ‘midsommar’ is the most important celebration in Sweden. “Midsommerafton” (midsummer eve) is the longest day and brightest night during the summer. ‘Midsommar’ is always celebrated on the Friday closest to 24th of June and is originally an Old Scandinavian holiday.

The children began the day before by making flowers to decorate ‘midsommarstangen’ (the midsummer pole) with. Two of the children came along on a walk the day before and gathered flowers and birch branches, also for the pole.

On Friday we met outside where the midsummer pole was standing and all the children got to decorate it with the flowers they had made. It looked really nice! Then we had a little gathering out by the bonfire spot where we looked at pictures and spoke a bit about traditions in Sweden during ‘midsommar’; midsommarstang, flower crowns to wear in your hair, eating good food, herring and potatoes, and strawberry cake (jordgubbtårta) for dessert.

We sang “små grodorna”, “björnen sover” and “reven raskar over isen” in Swedish while we danced and jumped around the midsummer pole.

After lunch the children got some strawberry cake and cinnamon buns, just like they do during midsummer in Sweden!

It was a lovely marking of the day and thank you so much to all the parents who contributed with food and content for the marking. God Midsommar (Happy Midsummer) J

 

Overnattingstur til Saraholmen for maxi-barna 14.-15. juni 2018

 

 

Torsdag morgen var det 8 spente maxibarn og 3 like spente voksne som satte kursen over til Saraholmen.  Før vi la fra brygga startet regnet, og vinden var økende.

Barnehagen hadde anskaffet egen lavvo, og etter å ha fått alt og alle i land på øya, startet jobben med å sette den opp.  Barna var allerede sultne og matpakkene smakte godt. Det blåste så ille at vi ikke klarte å få satt opp lavvoen på den vante teltplassen, så vi bestemte oss for å finne en plass lenger inne på øya hvor det var litt mindre vind. Etter hvert fikk vi slått leir og det ble riktig så fint!

Vi tok også barna med på en oppdagelsestur over øya, og så på de forskjellige stedene Ingrid hadde fortalt om. Spesielt spennende var det å se ”stupet”.

Været var ikke helt på vår side denne dagen, men inni lavvoen var det fint å være, med lydbok og litt godteri. Fint å være inne og høre at regnet trommet på teltduken og at vinden ulte utenfor.

Etter hvert meldt sulten seg igjen, og da smakte det godt med hamburgere. Etter mer lek og flere ekspedisjoner på øya og høytlesning inni en løvhytte, var det tid for et kveldsbad før vi krøp til køys.

Fredag – tidlig morgen – skinte solen og vi kom oss ut av lavvoen – klare for nye eventyr. Frokosten ble servert i strandkanten i morgensol. Barna fant mange spennende skatter i sjøen og de hadde stadige prosjekter på gang.  Så plutselig var tiden inne for å rulle sammen soveposer, liggeunderlag og prøve å finne ut hvem som eide hva! Før vi reiste hjem rakk vi også å fiske krabber og spise litt mer mat før vi ga resten av brødet til måkene.

På brygga ved Veritas ventet foreldrene og det var et hjertelig gjensyn! Vi konkluderer med at årets tur til Saraholmen var svært vellykket og at barna har hatt det fint, opplevd mye og opplevd mye mestring på denne turen.

Fra oss som var så heldige å få være med: Ingrid, Martin og Olga

 

On Thursday morning, 8 excited Maxi-children and 3 equally excited adults headed over to Saraholmen. Before we even left the docks, the rain started and the wind was increasing.

The kindergarten had brought a lavvo, and after having managed to get everyone and everything unto the little island, we started setting up the lavvo. The children were already hungry and their packed lunches tasted especially good. The wind was so bad that we could not set up the lavvo in the usual spot, so we decided to find a place further in where the wind was not so bad. After a little while we finally got settled and it turned out really nice!

We also brought the children with us on a small excursion to look around the island, and we looked at the different places that Ingrid had told us about. It was especially exciting to look at the “cliff”.

The weather was unfortunately not quite on our side this day, but it was nice to be inside of the lavvo, with audiobooks and some candy. It was nice to sit inside and listen to the rain falling down on the canvas of the lavvo and the wind howling outside.

After a while we all got hungry again and had a delicious meal of hamburgers. After playing some more and going on several excursions around the island as well as reading out loud inside of a leaf hut, it was time for an evening swim before bedtime.

On Friday – early morning – the sun was shining and we got out of the lavvo – ready for new adventures. Breakfast was served by the beach whilst we basked in the morning sun. The children found exciting treasures in the sea and they had plenty of projects going. Then suddenly it was time to gather sleeping bags, sleeping mats and try to figure out what belonged to whom! Before we began the journey home, we had some time to fish for crabs and eat a bit more food before we gave the rest of our bread to the seagulls.

On the dock at Veritas, the parents were waiting and it was a joyous reunion! We concluded that this year’s trip to Saraholmen was very successful and that the children had a nice time, experienced a lot as well as mastering a lot during this trip.

From us who were lucky enough to go on the trip with the children: Ingrid, Martin and Olga

 

Grillfest 13.06.18

Grunnet en svært varm og tørr mai måned var det grillforbud overalt i Bærum. Derfor ble det sommerfest – og ikke grillfest i barnehagen dette året.

Tradisjonen tro, var det en avslutningsmarkering for årets maxibarn med foreldre før selve sommerfesten startet. De åtte maxibarna fikk utdelt permene sine, med minner fra barnehagetiden og alle fikk også en rød rose.  Kristin og Olga holdt tale hvor de ønsket alle lykke til videre og takket for tiden vi har fått være sammen med dem i barnehagen, før alle skålte i Mozell og resten av festen kunne starte.

Før serveringen på sommerfesten startet, samlet alle barna seg på ”Jordbærtrappa” og sang noen sanger for foreldrene. Dette ble svært godt mottatt!

Selv uten grill hadde komiteen sørget for et veldekket bord, med skinke, pølser, laks og salater  – og alle spiste seg gode og mette, og så var det tid for kaffe og kaker.

Det er alltid hyggeig for barna at foreldrene kommer til barnehagen og alle hadde en fin ettermiddag sammen.

 

Since the month of May has been so warm and dry, there has been a ban of using barbecues in all of Bærum. We therefore had a summer party – and not a barbecue party in the kindergarten this year.

True to tradition, we had an end-of-year celebration for this year’s Maxi-children with the parents before the summer party began. The eight Maxi-children all received their folders filled with memories from their time in the kindergarten, and everyone were also given a red rose. Kristin and Olga held a speech where they wished them all good luck and thanked them for the time they have had together in the kindergarten. Everyone then toasted with Mozell before the rest of the party began.

Before the food was served, all the children gathered on the stairs at Jordbærenga and sang a few songs for the parents. This was very well received!

Even without a barbecue, the committee had made sure to provide a table full of food with ham, sausages, salmon and salads – and everyone ate and enjoyed the food. Afterwards we had cake and coffee.

It is always lovely for the children that the parents attend these sorts of events in the kindergarten and everyone had a lovely afternoon together.

 

Bondegårdstur 07.06.18

Blåbærtua og Tyttebærtua var iår på bondegårdsbesøk på Bergvang gård I Asker.

Vi tok buss frem og tilbake til gården og det var god stemning og alle gledet seg.

Vel fremme fikk vi vandre litt på egenhånd før vi ble tatt imot av vertskapet som fortalte oss om hva som skulle skje. Vi fikk hilse på mange dyr; griser, kalkuner, påfugl, kaniner, høner, kuer, alpakaer og hunder. Vi fikk gå inn til alpakaene og de som ville fikk mate de. De hadde også valper. Alle barna fikk sette seg i en ring og så fikk valpene gå i midten og hilse på alle barna. De var veldig søte!

Vi fikk også kjøre hundespann med de store hundene! Da var det full fart!  Det var også klatrestativ med hinderløype, en stor drage, buss med bussstop og en traktor som var morsomt å leke med. 

Da vi ble sultne grillet vi pølser og så kom bussen og hentet oss igjen og besøket var ferdig. 

Det var en veldig fin bondegårdstur:-)

 

Blåbærtua and Tyttebærtua visited Bergvang Farm in Asker.

We got the bus back and forth, the atmosphere was good and everyone were really excited.

When we got there, we wandered around a bit on our own before we were welcomed by the hosts who told us about what we would do. We got to see many animals; pigs, turkeys, peacocks, hens, cows, alpacas and dogs. We got to go inside the alpacas’ paddock and those who wanted got to feed them. They also had puppies on the farm. All the children got to sit in a ring and the puppies walked around in the middle and greeted all the children. They were really cute!

There were also some larger dogs there and we got to try a dogsled! It went really quickly! There was also a jungle gym with an obstacle course, a large dragon, bus with a bus stop and a tractor which was fun to play with.

When we got hungry we had a barbecue with hot dogs, and then the bus arrived to drive us back again.

It was a really lovely trip to the farm J

 

Visit from Henry, the first aid mascot at the Red Cross for maxi-children 11.06.18

On Monday 11 June, the oldest children in the kindergarten got a visit from Henry, the first aid mascot at the Red Cross.

Author: Dahlberg, Kristina

This visit is an annual happening, where the oldest children, soon ready to start school, spend approximately 40 minutes with Henry and a Red Cross representative.

The Red Cross representative presented a number of colourful images of Henry who had hurt himself while cutting an apple or riding a bike. The children could then learn the three important steps of first aid:

  1. Ask what has happened
  2. Get an adult
  3. Call 113

The children take these three elements seriously and make use of what they have learnt when playing together. Henry is part of a project DNV GL supports through its sponsorship with the Red Cross. By focusing on the importance of first aid knowledge, care and responsibility from an early age, Red Cross is aiming to reach children, staff and parents – and so create great effects in the population.

Who is Henry?

The mascot Henry is named after Henry Dunant, the founder of the Red Cross, who was the first recipient of the Nobel Peace Prize. Henry- First aid for children attending kindergarten is a learning programme about first aid adapted for children between 3 and 6 years of age.

Henry is designed to raise awareness of first aid both for children and adults, and focuses on compassion, readiness to help and learning to take responsibility.


 

 

“Dagen før dagen” 16.05.18

Onsdag 16. markerte vi 17. mai i barnehagen. Først hadde barna på Blåbærtua og Tyttebærtua en samling hvor vi snakket om hva 17. mai er, hvorfor vi feirer 17. mai og tradisjonene rundt 17. mai. Vi så på bilder fra Eidsvoll der grunnloven ble vedtatt, slottet med kongefamilien, barnetoget i Oslo og et barnetog på en skole. Vi fikk se på en russelue, 17. mai sløyfer, en bunad og et bilde av grunnloven. Noen barn fikk komme opp og lage et lite tog. En fikk på seg en drill-drakt, en annen en fin kjole, en fikk spille i korps og fikk et althorn og en kappe og tilslutt en voksen som fikk være konge med en fin jakke. De ble så fine! Vi avsluttet samlingen med sangen «Norge i rødt, hvitt og blått» og en musikkvideo med barn som danset og sang «Når Dovre faller».  

Etter samlingen samlet alle barna seg ute hvor vi fikk besøk av husorkesteret på Veritas som spilte 17. mai sanger og marsjer for oss. Det var gøy å høre og se de spille og flere av barna mimet med på sine «liksom-instrumenter» og klappet takten! Tilsutt gikk vi vårt eget lille 17. mai tog rundt på utelekeplassen. Barna var ivrige på å marsjere til musikken.

Til lunsj fikk barna pølser og is!

En fin markering også iår. Da ønsker vi alle en riktig god 17. mai imorgen

Markering av Russland Victory Day 08.05.18

Tirsdag 8. Mai markerte vi Victory Day (Russland) I barnehagen. Den egentlige seiersdagen for slutten på andre verdenskrig I Russland er 9. mai, mens vi her i Norge markerer denne dagen 8. mai, pga. tidsforskjellen.

På formiddagen hadde vi en aktivtiet med barna med tilknytning til markeringen. Flere av barna på Tyttebærtua malte blomster og barna på Blåbærtua lagde fyrverkeri.

 

Etter aktivteten hadde vi en samling om Victory Day. Vi snakket med barna om at før var det land som ikke var venner og noen ville bestemme over de andre. Men så ble landene venner og det er den dagen de feirer i Russland. Vi så på bilder av hvordan dagen blir feiret i Russland med parader, fyrverkeri, sang og av en minnestatue her i Oslo som mange besøker og legger ned blomster på.  

Vi så en liten film fra en barnehage i Russland og hva de gjør på denne dagen. De hadde en samling akkurat som oss og så på bilder og barna tegnet tegninger.

Tilslutt så vi en liten tegnefilm om to tanks/kjøretøyer som kranglet og kastet epler og pærer på hverandre. De ble begge lei seg og tilslutt fant de ut at de kunne hjelpe hverandre og være venner.

Det ble en fin markering av dagen! Og tusen takk til foreldre for hjelp til med bilder og filmer til samlingen.

 

 

Natursti 07.05.18

 

En flott start på uka med natursti!

Hele barnehagen samlet seg utenfor trappa til felles start for naturstien. Kristin ønsket velkommen og leste opp alle gruppene. Og så var det klart for start, en gruppe av gangen.

Vi fikk beskjed om å følge gule merker gjennom skogen for så å finne poster med forskjellige oppgaver. Barna var ivrig med for å finne neste gule lapp for å se hvor vi skulle finne neste post. Det var oppgaver om bl. a. å synge sanger om dyr, kaste kongler i bøtte, hoppe til neste post, finne dyr som bor i skogen og rapellere ned en bratt skråning med tau. Noen fikk også plukket litt blomster på veien!

Siste post var nede på stranden hvor vi måtte løse en rebus. Svaret var «barnehagen» så da visste vi at det var tilbake til barnehagen vi skulle.

Da vi kom tilbake til barnehagen så var det pølser til alle barna. Det smakte godt etter en aktiv tur i skogen.

1-åringene hadde egne poster innenfor barnehagens uteområde. De gikk i samlet gruppe og fant de forskjellige postene der. Så samlet alle seg for å spise ute. 

Vi koste oss i fint vær og det ble en veldig fin natursti!