Kategoriarkiv: Nyheter

Felles nyheter for barnehagen

«Dagen før dagen» 16.05.18

Onsdag 16. markerte vi 17. mai i barnehagen. Først hadde barna på Blåbærtua og Tyttebærtua en samling hvor vi snakket om hva 17. mai er, hvorfor vi feirer 17. mai og tradisjonene rundt 17. mai. Vi så på bilder fra Eidsvoll der grunnloven ble vedtatt, slottet med kongefamilien, barnetoget i Oslo og et barnetog på en skole. Vi fikk se på en russelue, 17. mai sløyfer, en bunad og et bilde av grunnloven. Noen barn fikk komme opp og lage et lite tog. En fikk på seg en drill-drakt, en annen en fin kjole, en fikk spille i korps og fikk et althorn og en kappe og tilslutt en voksen som fikk være konge med en fin jakke. De ble så fine! Vi avsluttet samlingen med sangen «Norge i rødt, hvitt og blått» og en musikkvideo med barn som danset og sang «Når Dovre faller».  

Etter samlingen samlet alle barna seg ute hvor vi fikk besøk av husorkesteret på Veritas som spilte 17. mai sanger og marsjer for oss. Det var gøy å høre og se de spille og flere av barna mimet med på sine «liksom-instrumenter» og klappet takten! Tilsutt gikk vi vårt eget lille 17. mai tog rundt på utelekeplassen. Barna var ivrige på å marsjere til musikken.

Til lunsj fikk barna pølser og is!

En fin markering også iår. Da ønsker vi alle en riktig god 17. mai imorgen

Markering av Russland Victory Day 08.05.18

Tirsdag 8. Mai markerte vi Victory Day (Russland) I barnehagen. Den egentlige seiersdagen for slutten på andre verdenskrig I Russland er 9. mai, mens vi her i Norge markerer denne dagen 8. mai, pga. tidsforskjellen.

På formiddagen hadde vi en aktivtiet med barna med tilknytning til markeringen. Flere av barna på Tyttebærtua malte blomster og barna på Blåbærtua lagde fyrverkeri.

 

Etter aktivteten hadde vi en samling om Victory Day. Vi snakket med barna om at før var det land som ikke var venner og noen ville bestemme over de andre. Men så ble landene venner og det er den dagen de feirer i Russland. Vi så på bilder av hvordan dagen blir feiret i Russland med parader, fyrverkeri, sang og av en minnestatue her i Oslo som mange besøker og legger ned blomster på.  

Vi så en liten film fra en barnehage i Russland og hva de gjør på denne dagen. De hadde en samling akkurat som oss og så på bilder og barna tegnet tegninger.

Tilslutt så vi en liten tegnefilm om to tanks/kjøretøyer som kranglet og kastet epler og pærer på hverandre. De ble begge lei seg og tilslutt fant de ut at de kunne hjelpe hverandre og være venner.

Det ble en fin markering av dagen! Og tusen takk til foreldre for hjelp til med bilder og filmer til samlingen.

 

 

Natursti 07.05.18

 

En flott start på uka med natursti!

Hele barnehagen samlet seg utenfor trappa til felles start for naturstien. Kristin ønsket velkommen og leste opp alle gruppene. Og så var det klart for start, en gruppe av gangen.

Vi fikk beskjed om å følge gule merker gjennom skogen for så å finne poster med forskjellige oppgaver. Barna var ivrig med for å finne neste gule lapp for å se hvor vi skulle finne neste post. Det var oppgaver om bl. a. å synge sanger om dyr, kaste kongler i bøtte, hoppe til neste post, finne dyr som bor i skogen og rapellere ned en bratt skråning med tau. Noen fikk også plukket litt blomster på veien!

Siste post var nede på stranden hvor vi måtte løse en rebus. Svaret var «barnehagen» så da visste vi at det var tilbake til barnehagen vi skulle.

Da vi kom tilbake til barnehagen så var det pølser til alle barna. Det smakte godt etter en aktiv tur i skogen.

1-åringene hadde egne poster innenfor barnehagens uteområde. De gikk i samlet gruppe og fant de forskjellige postene der. Så samlet alle seg for å spise ute. 

Vi koste oss i fint vær og det ble en veldig fin natursti!

Påsken i barnehagen 2018

Vi startet påsken I barnehagen med en delt samling, en for Blåbørtua og Tyttebærtua og en for Jordbærenga og Multemyra.

På samlingen for de store barna så fortalte vi historien om Jesus, bakgrunnen for påsken. Vi snakket igjen om at dette handler om religion og tro. Vi snakket også om tradisjoner i Norge og  i noen andre land. Vi snakket om nytt liv, blomster og kyllinger og ble kjent med forskjellige begreper; påskefjellet, bypåske, påskeegg, påskehare, påskekrim, påskepynt, påskeliljer osv. Vi så på bilder og på ting vi hadde i «påskesekken» vår. Der var det også solkrem, solbriller, appelsin, sjokoladen «Kvikk lunsj», høne, hane, egg, kyllinger, pyntede påskeegg, påskeegg med godt og en liten påskehare. Vi sang forskjellige sanger om høner, egg og kyllinger fra «påskesang heftet» vårt.

Multemyra og Jordbærenga hadde sin egen samling med film, påskesanger, egg og kyllinger.

 

Videre var det forskjellige aktiviteter på avdelingene hvor det var laging av kyllinger, egg, påskeharer og såing av karse.

 

Påskeaktivtetene i barnehagen ble først avsluttet med hyggelig påskefrokost på alle avdelingene med barn, ansatte og foreldre. Etterpå var det en liten påskesamling ute før vi plutselig så påskehøna i skogen. Den hadde lagt et påskeegg til hver avd. ute i barnehagen. Så da var det å gå på påskeeggjakt! Alle fant sine påskeegg som innholdt et lite sjokoladeegg til hvert av barna!

 

God påske!

 

We began Easter in the kindergarten with a divided gathering, one for Blåbærtua and Tyttebærtua, and one for Jordbærenga and Multemyra.

At the gathering for the older children, we told the story of Jesus, the background for Easter. We spoke again about how this is about religion and faith. We also spoke about traditions in Norway and traditions in other countries. We spoke about new life, flowers and chickens, and got to know several new concepts: Easter mountain, Easter in the city, Easter egg, Easter bunny, Easter crime, Easter decorations, daffodils etc. We looked at pictures and things we had in our “Easter bag”. In there were amongst other things, sun cream, sunglasses, an orange, the chocolate “Kvikk Lunsj”, a hen, rooster, egg, chickens, decorated Easter eggs, Easter eggs with sweets and a small Easter bunny. We sang different songs about hens, egg and chickens from our “Easter song book”.

Multemyra and Jordbærenga had their own gathering with a film, Easter songs, eggs and chickens.

Furthermore, we had different activities at the departments where we made chickens, eggs and planted cress.

The Easter activities in the kindergarten ended with a lovely Easter breakfast at each department for the children, employees and parents. Afterwards there was a small Easter gathering outside before we suddenly spotted the Easter hen in the woods. It had hid an Easter egg for each department outside the kindergarten. Everyone was eager in looking for the Easter eggs! Everyone found their Easter egg which contained a small chocolate egg for each of the children.

 

Happy Easter!

 

Markering av Nowruz 20.03.18

 

 

 

 

 

 

Tirsdag 20. mars markerte Blåbærtua og Tyttebærtua Nowruz, persisk nyttår. Nowruz betyr «ny dag» og feiringen har sine røtter flere tusen år tilbake.

Nowruz feires over hele verden som en stor festdag og markerer også den første vårdagen. Det nye året begynner mellom 21-22. mars avhengig av solens posisjon i horisonten. Feiringen har røtter tilbake til den gammelpersiske religionen zoroastrismen og inneholder mange symboler og ritualer.

Nowruz er Irans viktigste høytid. Vi startet med å se på flagget til Iran. Barna er veldig opptatt av flaggene til de forskjellige landene så flagget må vi alltid ha med. Videre så vi på bilder fra forberedelser og feiring; Vi så på nyttårsbordet «haftsin» hvor det skal være 7 skåler med forskjellig mat/ting som starter på «s». I tillegg skal man ha speil, klokke, gullfisk, en hellig bok, malte egg og diverse nøtter/kaker. Det er også vanlig at man sår noe grønt (havre, hvete eller lignende). Dette skal også settes på nyttårsbordet. Alle de forskjellige tingene symboliserer hver sine ting. 

 

Gullfisken symboliserer liv og glede. Før samlingen lagde barna fisker på avdelingene. Disse ble hengt opp til pynt og ble veldig fine.

 

Vi så videre på bilder av mennesker som hadde pyntet seg og et barn i barnehagen hadde også pyntet seg i anledningen. 

Feiringen går over 13 dager hvor man besøker familie og venner og gir hverandre gaver. Gavene er som oftest i form av nye sedler, fra de som eldre til de som er yngre.

Tilslutt så vi en video med en sang om Nowruz på persisk og hørte på et eventyr «hatteselgeren» som ble lest både på persisk og norsk med bilder til.

Nowruz mobarak!  Happy Nowruz!

 

On Tuesday 20th March, Blåbærtua and Tyttebærtua marked Nowruz, which is the Persian New Year. Nowruz means “new day” and the celebration originate from several thousand years ago.

Nowruz is celebrated all over the world as a great day of celebration and also marks the first day of spring.

The new year begins between 21-22nd March, depending on the position of the sun on the horizon.

The celebration has its roots back to the old Persian religion Zoroastrianism and contain many symbols and rituals.

Nowruz is the most important holiday in Iran. We began by looking at the flag of Iran. The children are very taken with the flags of the different countries, so we always have to look at the flag. We then looked at preparations and celebrations; we looked at the New Years table “Haft seen” where 7 bowls with different foods beginning with “s” are placed. In addition there is also a mirror, a clock, gold fish, a holy book, painted eggs and different nuts/cakes. It is also customary to plant something green (oats, wheat or something similar). This shall also be placed on the New Years table. All the different things symbolises different aspects of life.

The gold fish symbolises life and joy. Before the gathering, the children made fish at the department. These were put up as decorations and they all looked very nice.

We then looked at pictures of people who had dressed up, and one child in the kindergarten had dressed for the occasion.

The celebration lasts for 13 days where it is customary to visit family and friends, and to give each other presents. The presents are often new bills (money), from those who are older to those who are younger.

At the end, we watched a video with a song about Nowruz in Persian and listened to a fairy tale about the “hat seller” which was read both in Persian and in Norwegian with accompanying pictures.

Nowruz mobarak! Happy Nowruz!

 

Markering av morsmålsdagen 26.02.18

Morsmålsdagen er egentlig 21. februar men siden skolen har vinterferie da så utsatte vi markeringen til mandagen etter.

Vi samlet oss alle store og små til en samling. Vi snakket om hva et morsmål er og vi så på alle språkene som vi har representert i barnehagen ved å henge opp plakater med flaggene til landene og de som kunne de forskjellige språkene kunne rekke opp hånden. Da vi telte alle språkene tilslutt kom vi til 23 språk!

Vi er flere voksne i barnehagen som snakker forskjellige språk og vi fikk høre et barnerim på polsk, en elling på serbisk og en sang på vietnamesisk og litauisk. Det var veldig spennende!

Vi fortalte også eventyret om «De tre Bukkene Bruse». Denne gangen snakket den minste Bukken Bruse litauisk, den mellomste bukken polsk og den største bukken vietnamesisk. Trollet snakket serbisk. Det var en morsom og annerledes opplevelse; for de voksne som ikke forsto hverandre og for barna som heller ikke forsto hva bukkene sa. Bare noen barn forsto litt. Men alt endte bra om trollet ble stanget i elven!

En fin markering av alle språkene vi har i barnehagen vår!

 

The mother language day was originally on 21st of February, but since it was the school’s winter break, we postponed the marking until the following Monday.

All of us came together for a gathering. We talked about what a mother language is, and then we looked at all the different languages that are represented in the kindergarten by putting up posters with the flags of the countries, and then those who knew the different languages could reach their hand up. After having counted all the languages, we came to a total of 23!

We are several adults in the kindergarten who speak different languages, and we got to hear a children’s rhyme in Polish, a story in Serbian and a song in Vietnamese and Lithuanian. It was very exciting!

We also told the fairy tale about “Three Billy Goats Gruff” (De Tre Bukkene Bruse). This time the smallest goat spoke Lithuanian, the middle goat spoke Polish and the largest goat spoke Vietnamese. The troll spoke Serbian. It was a fun and different experience; for the adults who did not understand each other and for the children who did not understand what the goats said either. Only a few of the children understood a little bit. But everything went well as long as the troll was pushed into the stream!

It was a nice marking of all the languages that we have in our kindergarten!

 

 

 

 

 

 

Markering kinesisk nyttår 15.02.18

Torsdag 15. februar markerte vi kinesisk nyttår. Barna på Tyttebærtua og Blåbærtua startet dagen med å lage lanterner i papir som de pyntet avdelingene med.

Etterpå møttes vi til en samling. Der fikk barna se bilder fra feiring i Kina med raketter, parader, mat og pynt. Så fikk barna høre den gamle legenden om «Nian». Nian var et uhyre som kunne komme inn i husene, men Nian var redd for høye lyder og fargen rød. Kineserne lærte dette og skremte vekk uhyret med bruk av røde klær og ved å henge røde lanterner og røde plakater på vinduene og dørene. Disse skikkene førte til de første feiringene av kinesisk nyttår. Vi så også på en liten film hvor de smelte kinaputter for å skremme vekk uhyret og en liten film med «lion dancing» hvor to mennesker var inni løven og balanserte og hoppet. Vi så også noen bilder fra lanternefestivalen som er avslutningen på nyttårsfeiringen.

Noen barn hadde pyntet seg i fine kinesiske drakter og fikk komme frem og vise til de andre barna. Barna sang også en sang på kinesisk!

Etter lunsj fikk alle barna en rød konvolutt hver med en sjokolade kjærlighet formet som en hund. Det smakte veldig godt! Det er en tradisjon i Kina å gi barna røde konvolutter med penger oppi til nyttår. De fikk en hund siden vi nå fra hanens år til hundens år!

 

Vi takker foreldre for stor hjelp til pynting i barnehagen og for pynt og godt til barna!

 

 

On Thursday 15th of February, we marked Chinese New Year. The children at Tyttebærtua and Blåbærtua began the day by making lanterns from paper, which they decorated the departments with.

Afterwards, we came together for a gathering. The children got to see pictures from celebrations in China with fireworks, parades, food and decorations. Then the children got to hear the old legend of “Nian”. Nian was a beast that could enter people’s houses, but Nian was scared of high sounds and the colour red. The Chinese people learnt this and scared the beast away by wearing red clothes and putting up red lanterns and red posters on the windows and doors. These customs led to the first celebration of Chinese New Year. We also watched a short film where they used firecrackers to scare away the beast, as well as a short film with “lion dancing” where humans were inside the lion and balanced and jumped. We looked at some pictures from the lantern festival, which is the ending of the New Years celebration.

Some children had dressed up in pretty Chinese clothes and came up to show the other children. The children also sang a song in Chinese!

After lunch, all the children were given a red envelope each with a chocolate lollipop shaped as a dog. It tasted really good! It is a tradition in China to give children red envelopes with money in for New Years. The children in the kindergarten were given a dog because we are now moving from the year of the rooster to the year of the dog!

We thank the parents for great help in decorating the kindergarten and for decorations and candy for the children!

 

 

 

Karneval i barnehagen 09.02.18

Stor stas med karneval i barnehagen! Barn og voksne var utkledd som forskjellige dyr, superhelter, prinsesser og annet.

Dagen før hadde barna på Tyttebærtua og Blåbærtua hatt en liten samling på avdelingen der de snakket om hva karneval er og vanlige tradisjoner rundt karnevalsfeiring, i Norge og litt i andre land.

På karnevalsdagen hadde vi fellessamling for hele barnehagen hvor alle barna fikk komme frem og vi sang om alle kostymene og danset! Etterpå var det pølser og is før de yngste skulle sove og de eldste gikk karnevalstog i kantinene på Veritas. Etter litt soving og gåing i tog så var det på tide å slå på pinjata. Alle avd. hadde laget seg egne sekker med pynt til å slå på. Barna fikk slå på sekken etter tur og tilslutt så revnet den og små poser med litt godt falt ut til barna. Kjempegøy!

En flott karnevalsdag!

 

It was really fun to have a carnival in the kindergarten! Both children and adults dressed up as different animals, superheroes, princesses as well as other things.

The day before, the children at Tyttebærtua and Blåbærtua had a small gathering at the department where they talked about what a carnival is, and normal traditions around celebrating the carnival, both in Norway and a bit about traditions in other countries.

On the day of the carnival, we had a joint gathering for the entire kindergarten where all the children got to come up and we sang a song about all the costumes and danced! Afterwards we ate hotdogs and ice cream before the youngest ones had their naptime, and the oldest children walked in a carnival procession down in the canteens at Veritas. After a bit of sleep and walking in the procession, it was time to hit the piñata. All the departments had made their own bags with decorations on for the children to hit. The children each got their turn to hit the bag and after a while it tore and small bags of candy fell out for the children. So much fun!

It was a great day for a carnival!

 

 

Markering samenes nasjonaldag 06.02.18

Idag markerte vi samenes nasjonaldag. Markeringen var for de store barna (født 2012, 2013 og 2014) på Tyttebærtua og Blåbærtua.

Vi samlet oss ute på bålplassen hvor vi hadde tent bål og lagt ut tepper. Vi startet med en liten samling rundt bålet hvor vi fortalte litt om samene. Samene er et urfolk som er bosatt i fire land: Norge, Sverige, Finland og Russland. Vi snakket om at et urfolk er de menneskene som først bodde i et område før det ble kolonisert eller ble til en stat, og at det er urfolk i mange land.

Vi så på bilder av flagget, hvor på kartet de bor, klær; kofte og skaller, lavo, forskjellig håndverk og reinsdyr. Så prøvde vi å telle til ti på samisk. Det var ikke så lett! Tilslutt hørte vi på samisk joik.

Så var det på tide å bevege seg litt. Alle barna fikk prøve å kaste lasso og å være reinsdyr. Det var ikke så lett men noen reinsdyr klarte vi å fange! Det var veldig morsomt å være reinsdyr og løpe rundt og prøve å ikke bli fanget!

Vi hadde også to reinsdyrskinn som barna fikk se og kjenne på. Barna lurte på hvor bena og hodet hadde vært og om reinsdyret levde eller var død. Barna fant ut at det ene skinnet som var mindre måtte være barnet til den andre.

Helt tilslutt samlet vi oss rundt bålet igjen og barna fikk smake på reinsdyrskav i lompe. Mange syntes dette var veldig godt. Andre smakte men synes det var bedre med bare lompe.

Det ble en fin markering av dagen og vi ønsker alle samer gratulerer med dagen!

 

Today we marked the Sami National Day. Our marking was for the oldest children (born in 2012, 2013 and 2014) at Tyttebærtua and Blåbærtua.

We gathered outside by the bonfire where we lit a fire and laid out blankets. We began with a small gathering around the fire where we told a bit about the Sami people. The Sami people are a native and indigenous people who live in four countries: Norway, Sweden, Finland and Russia. We spoke a bit about how an indigenous people are the people who first inhabited an area before it was colonised or became a state, and that there are many indigenous people in different countries around the world.

We looked at pictures of the flag, where on the map they live, clothes; the ‘kofte’ (coat) and ‘skaller’ (fur boots), lavvu, different handmade crafts and reindeer. We then tried to count to ten in Sami. At the end, we listened to Sami joik.

Then it was time to move around a bit. All the children got to try to throw a lasso and be reindeer. It was not very easy, but we managed to catch some reindeer! It was very fun to be reindeer and to run around and try to not get caught!

We also had two reindeer hides that the children got to look at and touch. The children wondered where the legs and head had been and if the reindeer was still alive or had died. They found out that the hide that was the smallest must have been the child of the other reindeer.

At the very end, we once again gathered around the fire and the children got to taste reindeer meat in a potato wrap. Many thought that this tasted very nice. Others had a taste but thought it was best with just the wrap.

 

It was a very nice way to mark the day, and we wish all Sami people a happy celebration! 

 

Vintersportsdag 22.01.18

Idag var det vintersportsdag i barnehagen, og iår i motsetning fra ifjor, så har vi iår masse fin snø! Alle store og små samlet seg ute ved trappen til felles start av vintersportsdagen 2018! Kristin ønsket alle velkommen og så var vi igang! Barna kunne velge mellom forskjellige aktiviteter; langrenn med skiskyting, aking, aking med hopp og lek med maling i snø. Noen voksne var fordelt rundt på poster og andre hjalp barna der det trengtes. Det var stor aktivitet rundt i skiløypa, i akebakken og veldig spennende å leke med snø i alle farger! Det ble en flott vintersportsdag!

 

Today we had winter sports day in the kindergarten! Last year we didn’t have any snow but this year we have a lot! All children and adults gathered outside and Kristin welcomed everyone and then we could start! The children could choose between skiing with biathlon, sledding, sledding with jump and playing with paint and snow. Some adults were at the different activities and others were helping the children around. It was much activities in the ski trail, in the sledding slope and with the snow in different colors! It was a successful winter sports day!