Om foreldreveilednning

Barnehagen har et  spesielt fokus på foreldresamarbeid. Vi ønsker å bidra med vår kompetanse til å hjelpe når vi kan. Alle foreldre i barnehagen kan ved behov få veiledning når det gjelder små eller større utfordringer. Vi vil være en samtalepartner som kan bidra til nye perspektiver og råd som er tilpasset familien. Ta kontakt med pedagogisk leder eller daglig leder.