Foreldresamarbeid

“Hvis vi tror vi kan hjelpe, skal vi si ifra”

Barnehagen ønsker å tilby et godt samarbeid om barnet både i barnehagen og i hjemmet. Dvs. at vi ønsker å kunne være til hjelp og støtte hvis det er noe dere lurer på eller strever med i forhold til barnet. I vår barnehage tilbyr daglig leder veiledning for familiene i forhold til alle typer problematikk. 

Dette kan for eksempel handle om konflikter dere ofte havner i hjemme med barnet som dere synes er vanskelig å løse. (eksempel: vi synes det er vanskelig å legge barnet, det er vanskelig om morgenen når vi skal komme oss ut av huset, o.s.v.)  Eller det kan være noe dere lurer på i forhold til hvordan dere skal takle ulike situasjoner. (eksempel: mitt barn er så sjenert hver gang vi møter nye mennesker og lignende) Eller at dere ønsker å ha noen å diskutere ”barneoppdragelse” med. (eksempel: Vi foreldre er veldig uenig om hvordan vi gjør det i ulike situasjoner med barnet. Jeg lurer på om jeg gjør det riktige når jeg gjør sånn og sånn)

Det er bare å ta kontakt så setter vi opp en tid. Ta kontakt direkte med daglig leder eller via pedagogisk leder. Noen ganger er det nok med en samtale andre ganger følges det opp over tid. Denne veiledningen er ment som et ekstra tilbud utover barnet i barnehagen. Vi opplever at familier kan få god støtte og at et samarbeid med barnehagen er hensiktsmessig for barnet.

Noen ganger vil vi med vår erfaring se at vi har tips og råd å komme med som kan være til hjelp selv om foreldrene ikke spør etter hjelpen. Her ønsker vi å være modige nok til å “blande” oss for å kunne være til hjelp til barnets beste.  Det er imidlertid viktig å understreke at våre råd og tips er ment som akkurat dette og ikke som en fasit. Vi vet at hver familie er unik og at det som er riktig for en familie kan være helt galt for en annen.