Hendelser i barnehagen

Event Information:

  • Om foreldreveilednning

    Barnehagen har et  spesielt fokus på foreldresamarbeid. Vi ønsker å bidra med vår kompetanse til å hjelpe når vi kan. Alle foreldre i barnehagen kan ved behov få veiledning når det gjelder små eller større utfordringer. Vi vil være en samtalepartner som kan bidra til nye perspektiver og råd som er tilpasset familien.