Hendelser i barnehagen

Event Information:

  • Foreldreveiledning

    Barnehagen ønsker å tilby et godt samarbeid om barnet både i barnehagen og i hjemmet. Dvs. at vi ønsker å kunne være til hjelp og støtte hvis det er noe dere lurer på eller strever med i forhold til barnet. Dette kan for eksempel handle om konflikter dere ofte havner i hjemme med barnet som dere synes er vanskelig å løse. (eksempel: vi synes det er vanskelig å legge barnet, det er vanskelig om morgenen når vi skal komme oss ut av huset, o.s.v.)  Eller det kan være noe dere lurer på i forhold til hvordan dere skal takle ulike situasjoner. (eksempel: mitt barn er så sjenert hver gang vi møter nye mennesker og lignende) Eller at dere ønsker å ha noen å diskutere ”barneoppdragelse” med. (eksempel: Vi foreldre er veldig uenig om hvordan vi gjør det i ulike situasjoner med barnet. Jeg lurer på om jeg gjør det riktige når jeg gjør sånn og sånn) Som faglig veileder vil jeg, i tillegg til personalet på avdelingen, være tilgjenglig for foreldre. Jeg vil jobbe tett sammen med ped. ledere på avdelingen og har mer tid til å kunne ta imot, hjelpe til med og følge opp henvendelser. Så dere er…