Hendelser i barnehagen

Event Information:

 • Faglig veiledning

  Barnehagen ønsker å tilby et godt samarbeid om barnet både i barnehagen og i hjemmet. Dvs. at vi ønsker å kunne være til hjelp og støtte hvis det er noe dere lurer på eller strever med i forhold til barnet. Dette kan for eksempel handle om konflikter dere ofte havner i hjemme med barnet som dere synes er vanskelig å løse. (eksempel: vi synes det er vanskelig å legge barnet, det er vanskelig om morgenen når vi skal komme oss ut av huset, o.s.v.)  Eller det kan være noe dere lurer på i forhold til hvordan dere skal takle ulike situasjoner. (eksempel: mitt barn er så sjenert hver gang vi møter nye mennesker og lignende) Eller at dere ønsker å ha noen å diskutere ”barneoppdragelse” med. (eksempel: Vi foreldre er veldig uenig om hvordan vi gjør det i ulike situasjoner med barnet. Jeg lurer på om jeg gjør det riktige når jeg gjør sånn og sånn)

  Som faglig veileder vil jeg, i tillegg til personalet på avdelingen, være tilgjenglig for foreldre. Jeg vil jobbe tett sammen med ped. ledere på avdelingen og har mer tid til å kunne ta imot, hjelpe til med og følge opp henvendelser.

  Så dere er hjertelig velkommen til å ta kontakt enten direkte med meg eller med personalet på avdelingen.

  Alle i barnehagen har naturligvis full taushetsplikt.

  Jeg har kontordager mandag, onsdag og torsdag. Da leser jeg mail og er tilgjengelig på telefon. Det er også mulig å komme for en prat i barnehagen disse dagene.

  Jeg vil også være rundt på avdelingene på tirsdag og fredag så da er det bare å ta kontakt. Jeg kan ellers kontaktes på:

  kristin.gjedebo.haug@dnv.com

  Tlf: 95464562

  Jeg ønsker også å gi ut noen ”tankedrypp” som jeg sender på mail en gang i måneden. Dette vil være aktuelle temaer, tips og ideer i forhold til det å være foreldre. Jeg håper dere tar dere tid til å lese disse og gjerne komme med tilbakemeldinger. Dette er ment som påfyll til refleksjon og ikke som oppskrifter. Gir det mening for dere – flott! – syns dere det høres ut som tull- ikke hør på meg J