Sykdom

Sykdom hos barn i barnehagen:

 • Når barnehagen vurderer barnet som ulikt seg selv / mistanke om sykdom ringes foreldrene for å diskutere situasjonen. Eventuell info utveksles og man tar en avgjørelse i samarbeid. At barnet skal hentes, eller at man ser an situasjonen og eventuelt ringer opp igjen.
 • Hvis personalet er sikker på at barnet er sykt skal foreldre hente umiddelbart.
 • Personalet må ha tillitt til at foreldre ikke leverer barn de vet er syke.
 • Foreldrene må kunne ha tillit til at andre foreldre ikke leverer barn som er syke. De må også ha tillitt til at personalet ber foreldre med syke barn hente disse.
 • Hvis man opplever noe annet skal det meldes fra til barnehagen.
 • Barn som skal være i barnehagen må kunne følge vanlige rutiner – det er ikke anledning til at barn kan være inne i utetiden
 • Det kan være lurt at foreldre tenker på at barna kan ha kortere dager etter sykdom for å redusere sjansen for at de blir syke igjen
 • Ved tre dager eller mer med feber skal de ha en feberfri dag hjemme
 • Ved oppkast diare skal de ikke tilbake før etter 48 timer etter siste utbrudd
 • Øye infeksjon – skal henvises til lege. Kan gå i barnehagen med igangsatt behandling.
 • At barnet har rennende nese og moderat hoste er ikke sykdom hvis allmenntilstanden er bra.
 • Det første året må man påregne mye sykdom
 • Følg rutiner for vasking av hender når du kommer og henter – vær en god rollemodell

Følgende brosjyre fra Bærum kommune kan gi gode råd om barn og sykdom. Les den her:

Gode råd om sykdom og helse