Parkering

bilParkering

Alle foreldre i barnehagen får muligheter til å bruke gjesteparkeringen. Denne er nærmest barnehagen og det er stort sett mulig å få plass uansett når man kommer. Foreldre i barnehagen får nøkkel til bommen slik at man ikke trenger å stoppe i vakta for pollett hver gang.

Foreldre kan få inntil to nøkler ved å henvende seg til daglig leder.

Vær påpasselig med at du vrir nøkkelen tilbake slik at bommen lukker seg når du drar.

Nøklene må leveres når barnet slutter i barnehagen