Parkering

bilParkering

Alle foreldre i barnehagen får muligheter til å bruke gjesteparkeringen. Denne er nærmest barnehagen og det er stort sett mulig å få plass uansett når man kommer. Det er ikke lengre nødvendig med nøkkel til gjesteparkering.