Skiskole

I løpet av fartstiden i barnehagen skal alle barn få tilbud om skiskole de to siste årene de går i barnehagen. Skiskolen er i regi av Skiforeningen hvor det er egne instruktører som lærer barna. Vi har vært med i mange år og er veldig fornøyd med opplegget. Dette er en bra måte å bli glad i å gå på ski. Skiskolen tilbys de 4- og 5 åringene i barnehagen (maxi- og midi-barn).  Dette er et opplegg som foreldrene selv betaler og er derfor heller ikke noe man må være med på. Det vil være voksne og barn igjen i barnehagen, så det er ikke noe problem hvis man av ulike årsaker ikke ønsker at barnet skal være med på dette.

Barnet trenger ingen erfaring med ski fra før. Dette er en kjempefin mulighet å bli kjent med ski for første gang.

Skiskolen foregår på Eid gård i Asker og er innenfor barnehagens åpningstid. Kurset går over 5 ganger og starter vanligvis ca uke 3.

Dere foreldre melder selv på til skiskolen. Det er også her anledning til å krysse av på at man ønsker å låne utstyr. Betaling skjer direkte til skiskolen og dekker både kurset og transport med buss. Prisen er 1.400 per barn (2019-pris).

Hvilken dag vi får tildelt vet vi i desember. Bare å ta kontakt med meg hvis dere trenger hjelp til påmeldingen eller har spørsmål.

SKICOURSE

During the time in kindergarten , every child should be offered ski course the last two years they attend kindergarten . The ski course is organized by Skiforeningen. They have their own instructors who teach children. We have been involved for many years and are very happy with the arrangement . This is a good way to love to ski . The ski course is offered to the maxi- and midi-children in the kindergarten. This is a program that parents themselves pay and is therefore something you do not have to attend . There will be staff and children left in the kindergarten , so there is no problem if one of  various reasons do not want your child to be a part of this.

The child don’t need to have been skiing before. This is a great opportunity to learn to ski from good instructors. We have much experiences with  children who haven’t been skiing before.

The ski course takes place on Eid farm in Asker and within the kindergartens opening hours. Course period is usually from week 3 and the class lasts 1 hour and 15 minutes. A total of 5 times .

The parents enroll to the course directly to the Skiforeningen and pay directly as well. It is also an opportunity  to borrow equipment. Price is 1.400 (2019-price) per child witch include bus transport.

More info will come in December with the right dates.