Avdelingene

Vi har 4 avdelinger i barnehagen. Vi har høsten 2019 omorganisert til mer alderhomogene grupper.  Les mer om våre ansatte.

Multemyra (1-2 år)

Jordbærenga (1-2 år)

Blåbærtua (2-3 år)

Tyttebærtua (4-5 år)