Månedsplan for Jordbær

Månedsplaner blir sendt ut på mail til alle foreldre i begynnelsen av måneden.

The monthly  plan for  the department will be sent by e-mail to all parents