Månedsplan for Tyttebær

 

Oversikt over desember måned 2018:

Oversikt Tyttebærtua desember 2018

 

 

Månedsplaner vil videre bli sendt ut på mail. 

Fikk dere ikke med dere månedsplan for juni så kontakt pedagogisk leder på din avdeling så vil dere få sendt den på mail. 

 

The monthly plan for the departments will in the future be sent by e-mail. 

If you didn’t reached to see the plan for June contact the pedagogical leader at your department and you will get it by e- mail.