Om Tyttebærtua

På Tyttebærtua går det 24 barn i alderen 4-5 år.

De som jobber på Tyttebærtua er: Olga, Oddveig, Gosia, Zoran og Ingrid
Vi har fokus på lek og relasjoner.

På Tyttebærtua er det lek og aktiviteter på avdelingen fram til lunsj. Vi har 4 dager i uken med varm lunsj. Etter vi har spist går vi ut og leker. Vi går inn til neste måltid ca 14.40 hvor vi ofte har en hvilestund etter maten. På ettermiddagen er det mere lek inne eller ute.

Maxi barna er de eldste barna – de har egen gruppe med skoleforberedene aktiviteter

Vi bruker gymsal og en dag i uka går hele avdelingen på tur sammen.
Vi har språkgrupper og lesegrupper og gjennom året markerer vi kulturelle høytider knyttet til barnegruppa.
Om vinteren er vi med på skiskole i regi av skiforeningen.

 innebandy      male blomst       tur vinter