Om Tyttebærtua

På Tyttebærtua går det 18 barn i alderen 3-6 år.
De som jobber på Tyttebærtua er:
Pedagogisk leder: Lene
Barne – og ungdomsarbeider: Grethe
Idrettspedagog: Zoran
Vi har fokus på lek og relasjoner.
På Tyttebærtua er det lek og aktiviteter på avdelingen fram til lunsj. Vi har 4 dager i uken med varm lunsj. Etter vi har spist går vi ut og leker. Vi går inn til neste måltid ca 14.40 hvor vi ofte har en hvilestund etter maten. På ettermiddagen er det mere lek inne eller ute.
Maxi barna er de eldste barna – de har egen gruppe med skoleforberedene aktiviteter sammen med Maxibarna fra Blåbærtua.
Midi og Maxi gruppa har også gruppedager hvor de er sammen med Blåbærtua.
Alle gruppene er en formiddag i gymsal og en dag i uka går hele avdelingen på tur sammen.
Vi har språkgrupper og lesegrupper og gjennom året markerer vi kulturelle høytider knyttet til barnegruppa.
Om vinteren er vi med på skiskole i regi av skiforeningen.
 

 

 innebandy      male blomst       tur vinter