Om Blåbærtua

På Blåbærtua går det 15 barn i alderen 2-3 år.
Vi har fokus på lek og relasjoner.
De som jobber på Blåbærtua er: Martin, Ivana og Grethe.

På Blåbærtua er det lek og aktiviteter på avdelingen fram til lunsj. Vi har 4 dager i uken med varm lunsj. Etter vi har spist går vi ut og leker. Vi går inn til neste måltid ca 14.30 hvor vi ofte har en hvilestund etter maten. På ettermiddagen er det mer lek inne eller ute.

Vi bruker gymsalen og har turdag en gang per uke.
Vi har språkgrupper og lesegrupper og gjennom året markerer vi kulturelle høytider knyttet til barnegruppa.