Kroatia og Slovenia nasjonaldag 25.06.18

   

Både Kroatia og Slovenia feirer sin nasjonaldag 25. juni. Det var da i 1991 Kroatia og Slovenia ble selvstendige land fra tidligere Joguslavia.

Barna på Tyttebærtua og Blåbærtua markerte denne dagen i barnehagen. På formiddagen så fargela de det kroatiske og slovenske flagget. Etterpå hadde vi en samling på biblioteket. Vi så på bilder fra en parade i Kroatia og flaggheising i Slovenia. Vi så også bilder av forskjellige dyr som lever i Slovenia; steinbukker, bjørn, gaupe og et dyr som lever i grotter som heter «Olm». Fra Kroatia så vi bilde av dalmatiner hunder, Lippizaner hester og selen som heter «Monk».

Et barn gikk rundt og viste en pose med lavendel som alle fikk lukte på og forskjellige skjell fra Kroatia. Vi hørte også på en sang om kaniner på slovensk og tilslutt så vi en film om «Professor Balthazar».

Det ble en fin markering og tusen takk til foreldre for bidrag til markeringen!

 

Both Croatia and Slovenia celebrate their National Day on 25th of June. It was on this day in 1991 that these countries became independent from Yugoslavia.

The children at Tyttebærtua and Blåbærtua marked this day in the kindergarten. First they coloured in the flags of Croatia and Slovenia. Afterwards, they had a gathering in the library. We looked at some pictures from a parade in Croatia and from hoisting the flag in Slovenia. We also looked at pictures of different animals that live in Slovenia; steinbock (ibex), bears, lynx and an animal that live in caves and is called “Olm”. From Croatia, we looked at pictures of Dalmatians, Lipizzan horses and the seal called “Monk”.

One child walked around and showed the others a bag of lavender and different shells from Croatia. We also listened to a song about rabbits in Slovene and at the end we watched a film about “Professor Balthazar”.

It was a lovely gathering and thank you so much to the parents who contributed to the marking of this day!