Sverige “midsommar” 22.06.18

Fedag 22. Juni markerte vi «midsommar» I barnehagen for barna på Blåbærtua og Tyttebærtua. Bortsett fra jul så er midsommar den viktigste feiringeni Sverige. «Midsommerafton» er sommerens lengste dag og lyseste natt. «Midsommar» feires alltid på fredagen nærmest den 24. juni og er opprinnelig en urnordisk høytid.

Barna startet dagen før med å lage blomster som vi skulle pynte «midsommarstangen» med. To barn var også med på tur dagen før og plukket blomster og bjørkeris til stangen.

På fredag møttes vi ute der midsommarstangen sto og alle barna fikk pynte med blomstene de hadde laget. Den ble veldig fin! Så hadde vi en samling på bålplassen hvor vi så på bilder og snakket litt om tradisjoner i Sverige når det er midsommar; midsommarstang, blomsterkrans i håret, spise god mat, sill og poteter og til dessert jordbærkake/«jordgubbtårta».

Vi sang «små grodorna», «björnen sover» og reven raskar över isen» på svensk mens vi danset og hoppet rundt midsommarstangen.

Etter lunsj så fikk barna jordbærkake og kanelboller, akkurat som man gjør når det er midsommar i Sverige!

Det ble en fin markering og tusen takk til alle foreldre som bidro med mat og innhold til mareringen.

God Midsommar!

 

On Friday 22nd of June we marked ‘midsommar’ in the kindergarten for the children at Blåbærtua and Tyttebærtua. Except for Christmas, ‘midsommar’ is the most important celebration in Sweden. “Midsommerafton” (midsummer eve) is the longest day and brightest night during the summer. ‘Midsommar’ is always celebrated on the Friday closest to 24th of June and is originally an Old Scandinavian holiday.

The children began the day before by making flowers to decorate ‘midsommarstangen’ (the midsummer pole) with. Two of the children came along on a walk the day before and gathered flowers and birch branches, also for the pole.

On Friday we met outside where the midsummer pole was standing and all the children got to decorate it with the flowers they had made. It looked really nice! Then we had a little gathering out by the bonfire spot where we looked at pictures and spoke a bit about traditions in Sweden during ‘midsommar’; midsommarstang, flower crowns to wear in your hair, eating good food, herring and potatoes, and strawberry cake (jordgubbtårta) for dessert.

We sang “små grodorna”, “björnen sover” and “reven raskar over isen” in Swedish while we danced and jumped around the midsummer pole.

After lunch the children got some strawberry cake and cinnamon buns, just like they do during midsummer in Sweden!

It was a lovely marking of the day and thank you so much to all the parents who contributed with food and content for the marking. God Midsommar (Happy Midsummer) J