Grillfest 13.06.18

Grunnet en svært varm og tørr mai måned var det grillforbud overalt i Bærum. Derfor ble det sommerfest – og ikke grillfest i barnehagen dette året.

Tradisjonen tro, var det en avslutningsmarkering for årets maxibarn med foreldre før selve sommerfesten startet. De åtte maxibarna fikk utdelt permene sine, med minner fra barnehagetiden og alle fikk også en rød rose.  Kristin og Olga holdt tale hvor de ønsket alle lykke til videre og takket for tiden vi har fått være sammen med dem i barnehagen, før alle skålte i Mozell og resten av festen kunne starte.

Før serveringen på sommerfesten startet, samlet alle barna seg på ”Jordbærtrappa” og sang noen sanger for foreldrene. Dette ble svært godt mottatt!

Selv uten grill hadde komiteen sørget for et veldekket bord, med skinke, pølser, laks og salater  – og alle spiste seg gode og mette, og så var det tid for kaffe og kaker.

Det er alltid hyggeig for barna at foreldrene kommer til barnehagen og alle hadde en fin ettermiddag sammen.

 

Since the month of May has been so warm and dry, there has been a ban of using barbecues in all of Bærum. We therefore had a summer party – and not a barbecue party in the kindergarten this year.

True to tradition, we had an end-of-year celebration for this year’s Maxi-children with the parents before the summer party began. The eight Maxi-children all received their folders filled with memories from their time in the kindergarten, and everyone were also given a red rose. Kristin and Olga held a speech where they wished them all good luck and thanked them for the time they have had together in the kindergarten. Everyone then toasted with Mozell before the rest of the party began.

Before the food was served, all the children gathered on the stairs at Jordbærenga and sang a few songs for the parents. This was very well received!

Even without a barbecue, the committee had made sure to provide a table full of food with ham, sausages, salmon and salads – and everyone ate and enjoyed the food. Afterwards we had cake and coffee.

It is always lovely for the children that the parents attend these sorts of events in the kindergarten and everyone had a lovely afternoon together.