Overnattingstur til Saraholmen for maxi-barna 14.-15. juni 2018

 

 

Torsdag morgen var det 8 spente maxibarn og 3 like spente voksne som satte kursen over til Saraholmen.  Før vi la fra brygga startet regnet, og vinden var økende.

Barnehagen hadde anskaffet egen lavvo, og etter å ha fått alt og alle i land på øya, startet jobben med å sette den opp.  Barna var allerede sultne og matpakkene smakte godt. Det blåste så ille at vi ikke klarte å få satt opp lavvoen på den vante teltplassen, så vi bestemte oss for å finne en plass lenger inne på øya hvor det var litt mindre vind. Etter hvert fikk vi slått leir og det ble riktig så fint!

Vi tok også barna med på en oppdagelsestur over øya, og så på de forskjellige stedene Ingrid hadde fortalt om. Spesielt spennende var det å se ”stupet”.

Været var ikke helt på vår side denne dagen, men inni lavvoen var det fint å være, med lydbok og litt godteri. Fint å være inne og høre at regnet trommet på teltduken og at vinden ulte utenfor.

Etter hvert meldt sulten seg igjen, og da smakte det godt med hamburgere. Etter mer lek og flere ekspedisjoner på øya og høytlesning inni en løvhytte, var det tid for et kveldsbad før vi krøp til køys.

Fredag – tidlig morgen – skinte solen og vi kom oss ut av lavvoen – klare for nye eventyr. Frokosten ble servert i strandkanten i morgensol. Barna fant mange spennende skatter i sjøen og de hadde stadige prosjekter på gang.  Så plutselig var tiden inne for å rulle sammen soveposer, liggeunderlag og prøve å finne ut hvem som eide hva! Før vi reiste hjem rakk vi også å fiske krabber og spise litt mer mat før vi ga resten av brødet til måkene.

På brygga ved Veritas ventet foreldrene og det var et hjertelig gjensyn! Vi konkluderer med at årets tur til Saraholmen var svært vellykket og at barna har hatt det fint, opplevd mye og opplevd mye mestring på denne turen.

Fra oss som var så heldige å få være med: Ingrid, Martin og Olga

 

On Thursday morning, 8 excited Maxi-children and 3 equally excited adults headed over to Saraholmen. Before we even left the docks, the rain started and the wind was increasing.

The kindergarten had brought a lavvo, and after having managed to get everyone and everything unto the little island, we started setting up the lavvo. The children were already hungry and their packed lunches tasted especially good. The wind was so bad that we could not set up the lavvo in the usual spot, so we decided to find a place further in where the wind was not so bad. After a little while we finally got settled and it turned out really nice!

We also brought the children with us on a small excursion to look around the island, and we looked at the different places that Ingrid had told us about. It was especially exciting to look at the “cliff”.

The weather was unfortunately not quite on our side this day, but it was nice to be inside of the lavvo, with audiobooks and some candy. It was nice to sit inside and listen to the rain falling down on the canvas of the lavvo and the wind howling outside.

After a while we all got hungry again and had a delicious meal of hamburgers. After playing some more and going on several excursions around the island as well as reading out loud inside of a leaf hut, it was time for an evening swim before bedtime.

On Friday – early morning – the sun was shining and we got out of the lavvo – ready for new adventures. Breakfast was served by the beach whilst we basked in the morning sun. The children found exciting treasures in the sea and they had plenty of projects going. Then suddenly it was time to gather sleeping bags, sleeping mats and try to figure out what belonged to whom! Before we began the journey home, we had some time to fish for crabs and eat a bit more food before we gave the rest of our bread to the seagulls.

On the dock at Veritas, the parents were waiting and it was a joyous reunion! We concluded that this year’s trip to Saraholmen was very successful and that the children had a nice time, experienced a lot as well as mastering a lot during this trip.

From us who were lucky enough to go on the trip with the children: Ingrid, Martin and Olga