Markering av Nowruz 20.03.18

 

 

 

 

 

 

Tirsdag 20. mars markerte Blåbærtua og Tyttebærtua Nowruz, persisk nyttår. Nowruz betyr «ny dag» og feiringen har sine røtter flere tusen år tilbake.

Nowruz feires over hele verden som en stor festdag og markerer også den første vårdagen. Det nye året begynner mellom 21-22. mars avhengig av solens posisjon i horisonten. Feiringen har røtter tilbake til den gammelpersiske religionen zoroastrismen og inneholder mange symboler og ritualer.

Nowruz er Irans viktigste høytid. Vi startet med å se på flagget til Iran. Barna er veldig opptatt av flaggene til de forskjellige landene så flagget må vi alltid ha med. Videre så vi på bilder fra forberedelser og feiring; Vi så på nyttårsbordet «haftsin» hvor det skal være 7 skåler med forskjellig mat/ting som starter på «s». I tillegg skal man ha speil, klokke, gullfisk, en hellig bok, malte egg og diverse nøtter/kaker. Det er også vanlig at man sår noe grønt (havre, hvete eller lignende). Dette skal også settes på nyttårsbordet. Alle de forskjellige tingene symboliserer hver sine ting. 

 

Gullfisken symboliserer liv og glede. Før samlingen lagde barna fisker på avdelingene. Disse ble hengt opp til pynt og ble veldig fine.

 

Vi så videre på bilder av mennesker som hadde pyntet seg og et barn i barnehagen hadde også pyntet seg i anledningen. 

Feiringen går over 13 dager hvor man besøker familie og venner og gir hverandre gaver. Gavene er som oftest i form av nye sedler, fra de som eldre til de som er yngre.

Tilslutt så vi en video med en sang om Nowruz på persisk og hørte på et eventyr «hatteselgeren» som ble lest både på persisk og norsk med bilder til.

Nowruz mobarak!  Happy Nowruz!

 

On Tuesday 20th March, Blåbærtua and Tyttebærtua marked Nowruz, which is the Persian New Year. Nowruz means “new day” and the celebration originate from several thousand years ago.

Nowruz is celebrated all over the world as a great day of celebration and also marks the first day of spring.

The new year begins between 21-22nd March, depending on the position of the sun on the horizon.

The celebration has its roots back to the old Persian religion Zoroastrianism and contain many symbols and rituals.

Nowruz is the most important holiday in Iran. We began by looking at the flag of Iran. The children are very taken with the flags of the different countries, so we always have to look at the flag. We then looked at preparations and celebrations; we looked at the New Years table “Haft seen” where 7 bowls with different foods beginning with “s” are placed. In addition there is also a mirror, a clock, gold fish, a holy book, painted eggs and different nuts/cakes. It is also customary to plant something green (oats, wheat or something similar). This shall also be placed on the New Years table. All the different things symbolises different aspects of life.

The gold fish symbolises life and joy. Before the gathering, the children made fish at the department. These were put up as decorations and they all looked very nice.

We then looked at pictures of people who had dressed up, and one child in the kindergarten had dressed for the occasion.

The celebration lasts for 13 days where it is customary to visit family and friends, and to give each other presents. The presents are often new bills (money), from those who are older to those who are younger.

At the end, we watched a video with a song about Nowruz in Persian and listened to a fairy tale about the “hat seller” which was read both in Persian and in Norwegian with accompanying pictures.

Nowruz mobarak! Happy Nowruz!