Markering av morsmålsdagen 26.02.18

Morsmålsdagen er egentlig 21. februar men siden skolen har vinterferie da så utsatte vi markeringen til mandagen etter.

Vi samlet oss alle store og små til en samling. Vi snakket om hva et morsmål er og vi så på alle språkene som vi har representert i barnehagen ved å henge opp plakater med flaggene til landene og de som kunne de forskjellige språkene kunne rekke opp hånden. Da vi telte alle språkene tilslutt kom vi til 23 språk!

Vi er flere voksne i barnehagen som snakker forskjellige språk og vi fikk høre et barnerim på polsk, en elling på serbisk og en sang på vietnamesisk og litauisk. Det var veldig spennende!

Vi fortalte også eventyret om «De tre Bukkene Bruse». Denne gangen snakket den minste Bukken Bruse litauisk, den mellomste bukken polsk og den største bukken vietnamesisk. Trollet snakket serbisk. Det var en morsom og annerledes opplevelse; for de voksne som ikke forsto hverandre og for barna som heller ikke forsto hva bukkene sa. Bare noen barn forsto litt. Men alt endte bra om trollet ble stanget i elven!

En fin markering av alle språkene vi har i barnehagen vår!

 

The mother language day was originally on 21st of February, but since it was the school’s winter break, we postponed the marking until the following Monday.

All of us came together for a gathering. We talked about what a mother language is, and then we looked at all the different languages that are represented in the kindergarten by putting up posters with the flags of the countries, and then those who knew the different languages could reach their hand up. After having counted all the languages, we came to a total of 23!

We are several adults in the kindergarten who speak different languages, and we got to hear a children’s rhyme in Polish, a story in Serbian and a song in Vietnamese and Lithuanian. It was very exciting!

We also told the fairy tale about “Three Billy Goats Gruff” (De Tre Bukkene Bruse). This time the smallest goat spoke Lithuanian, the middle goat spoke Polish and the largest goat spoke Vietnamese. The troll spoke Serbian. It was a fun and different experience; for the adults who did not understand each other and for the children who did not understand what the goats said either. Only a few of the children understood a little bit. But everything went well as long as the troll was pushed into the stream!

It was a nice marking of all the languages that we have in our kindergarten!