Markering kinesisk nyttår 15.02.18

Torsdag 15. februar markerte vi kinesisk nyttår. Barna på Tyttebærtua og Blåbærtua startet dagen med å lage lanterner i papir som de pyntet avdelingene med.

Etterpå møttes vi til en samling. Der fikk barna se bilder fra feiring i Kina med raketter, parader, mat og pynt. Så fikk barna høre den gamle legenden om «Nian». Nian var et uhyre som kunne komme inn i husene, men Nian var redd for høye lyder og fargen rød. Kineserne lærte dette og skremte vekk uhyret med bruk av røde klær og ved å henge røde lanterner og røde plakater på vinduene og dørene. Disse skikkene førte til de første feiringene av kinesisk nyttår. Vi så også på en liten film hvor de smelte kinaputter for å skremme vekk uhyret og en liten film med «lion dancing» hvor to mennesker var inni løven og balanserte og hoppet. Vi så også noen bilder fra lanternefestivalen som er avslutningen på nyttårsfeiringen.

Noen barn hadde pyntet seg i fine kinesiske drakter og fikk komme frem og vise til de andre barna. Barna sang også en sang på kinesisk!

Etter lunsj fikk alle barna en rød konvolutt hver med en sjokolade kjærlighet formet som en hund. Det smakte veldig godt! Det er en tradisjon i Kina å gi barna røde konvolutter med penger oppi til nyttår. De fikk en hund siden vi nå fra hanens år til hundens år!

 

Vi takker foreldre for stor hjelp til pynting i barnehagen og for pynt og godt til barna!

 

 

On Thursday 15th of February, we marked Chinese New Year. The children at Tyttebærtua and Blåbærtua began the day by making lanterns from paper, which they decorated the departments with.

Afterwards, we came together for a gathering. The children got to see pictures from celebrations in China with fireworks, parades, food and decorations. Then the children got to hear the old legend of “Nian”. Nian was a beast that could enter people’s houses, but Nian was scared of high sounds and the colour red. The Chinese people learnt this and scared the beast away by wearing red clothes and putting up red lanterns and red posters on the windows and doors. These customs led to the first celebration of Chinese New Year. We also watched a short film where they used firecrackers to scare away the beast, as well as a short film with “lion dancing” where humans were inside the lion and balanced and jumped. We looked at some pictures from the lantern festival, which is the ending of the New Years celebration.

Some children had dressed up in pretty Chinese clothes and came up to show the other children. The children also sang a song in Chinese!

After lunch, all the children were given a red envelope each with a chocolate lollipop shaped as a dog. It tasted really good! It is a tradition in China to give children red envelopes with money in for New Years. The children in the kindergarten were given a dog because we are now moving from the year of the rooster to the year of the dog!

We thank the parents for great help in decorating the kindergarten and for decorations and candy for the children!