Karneval i barnehagen 09.02.18

Stor stas med karneval i barnehagen! Barn og voksne var utkledd som forskjellige dyr, superhelter, prinsesser og annet.

Dagen før hadde barna på Tyttebærtua og Blåbærtua hatt en liten samling på avdelingen der de snakket om hva karneval er og vanlige tradisjoner rundt karnevalsfeiring, i Norge og litt i andre land.

På karnevalsdagen hadde vi fellessamling for hele barnehagen hvor alle barna fikk komme frem og vi sang om alle kostymene og danset! Etterpå var det pølser og is før de yngste skulle sove og de eldste gikk karnevalstog i kantinene på Veritas. Etter litt soving og gåing i tog så var det på tide å slå på pinjata. Alle avd. hadde laget seg egne sekker med pynt til å slå på. Barna fikk slå på sekken etter tur og tilslutt så revnet den og små poser med litt godt falt ut til barna. Kjempegøy!

En flott karnevalsdag!

 

It was really fun to have a carnival in the kindergarten! Both children and adults dressed up as different animals, superheroes, princesses as well as other things.

The day before, the children at Tyttebærtua and Blåbærtua had a small gathering at the department where they talked about what a carnival is, and normal traditions around celebrating the carnival, both in Norway and a bit about traditions in other countries.

On the day of the carnival, we had a joint gathering for the entire kindergarten where all the children got to come up and we sang a song about all the costumes and danced! Afterwards we ate hotdogs and ice cream before the youngest ones had their naptime, and the oldest children walked in a carnival procession down in the canteens at Veritas. After a bit of sleep and walking in the procession, it was time to hit the piñata. All the departments had made their own bags with decorations on for the children to hit. The children each got their turn to hit the bag and after a while it tore and small bags of candy fell out for the children. So much fun!

It was a great day for a carnival!