Markering samenes nasjonaldag 06.02.18

Idag markerte vi samenes nasjonaldag. Markeringen var for de store barna (født 2012, 2013 og 2014) på Tyttebærtua og Blåbærtua.

Vi samlet oss ute på bålplassen hvor vi hadde tent bål og lagt ut tepper. Vi startet med en liten samling rundt bålet hvor vi fortalte litt om samene. Samene er et urfolk som er bosatt i fire land: Norge, Sverige, Finland og Russland. Vi snakket om at et urfolk er de menneskene som først bodde i et område før det ble kolonisert eller ble til en stat, og at det er urfolk i mange land.

Vi så på bilder av flagget, hvor på kartet de bor, klær; kofte og skaller, lavo, forskjellig håndverk og reinsdyr. Så prøvde vi å telle til ti på samisk. Det var ikke så lett! Tilslutt hørte vi på samisk joik.

Så var det på tide å bevege seg litt. Alle barna fikk prøve å kaste lasso og å være reinsdyr. Det var ikke så lett men noen reinsdyr klarte vi å fange! Det var veldig morsomt å være reinsdyr og løpe rundt og prøve å ikke bli fanget!

Vi hadde også to reinsdyrskinn som barna fikk se og kjenne på. Barna lurte på hvor bena og hodet hadde vært og om reinsdyret levde eller var død. Barna fant ut at det ene skinnet som var mindre måtte være barnet til den andre.

Helt tilslutt samlet vi oss rundt bålet igjen og barna fikk smake på reinsdyrskav i lompe. Mange syntes dette var veldig godt. Andre smakte men synes det var bedre med bare lompe.

Det ble en fin markering av dagen og vi ønsker alle samer gratulerer med dagen!

 

Today we marked the Sami National Day. Our marking was for the oldest children (born in 2012, 2013 and 2014) at Tyttebærtua and Blåbærtua.

We gathered outside by the bonfire where we lit a fire and laid out blankets. We began with a small gathering around the fire where we told a bit about the Sami people. The Sami people are a native and indigenous people who live in four countries: Norway, Sweden, Finland and Russia. We spoke a bit about how an indigenous people are the people who first inhabited an area before it was colonised or became a state, and that there are many indigenous people in different countries around the world.

We looked at pictures of the flag, where on the map they live, clothes; the ‘kofte’ (coat) and ‘skaller’ (fur boots), lavvu, different handmade crafts and reindeer. We then tried to count to ten in Sami. At the end, we listened to Sami joik.

Then it was time to move around a bit. All the children got to try to throw a lasso and be reindeer. It was not very easy, but we managed to catch some reindeer! It was very fun to be reindeer and to run around and try to not get caught!

We also had two reindeer hides that the children got to look at and touch. The children wondered where the legs and head had been and if the reindeer was still alive or had died. They found out that the hide that was the smallest must have been the child of the other reindeer.

At the very end, we once again gathered around the fire and the children got to taste reindeer meat in a potato wrap. Many thought that this tasted very nice. Others had a taste but thought it was best with just the wrap.

 

It was a very nice way to mark the day, and we wish all Sami people a happy celebration!