Desember måned i barnehagen

 

Desember måned var fylt med forskjellige førjulstradisjoner i barnehagen. Barna hadde adventssamling hver dag med kalender og tenning av adventslys, det ble laget gaver, bakt pepperkaker og lussekatter, sunget julesanger og pyntet til jul.

 

Vi startet siste fredag i november med en felles samling hvor vi introduserte vanlige norske tradisjoner rundt jul og hva vi skulle gjøre i barnehagen i desember. Videre fulgte en samling hvor historien om hvorfor man feirer jul, at Jesus ble født, ble fortalt og vi fortalte om noen andre tradisjoner rundt jul fra andre land; Kypros, Hellas, Canada, Polen og Kroatia/Slovenia. Noen barn var med å fortelle hvilke tradisjoner de har rundt jul og viste frem forskjellige ting. Vi takker foreldre som hjalp til med dette!

 

I år lagde vi vår egen juleforestilling for barna i barnehagen. Noen av de voksne i barnehagen spilte «Snekker Andersen» av Alf Prøysen. Både morsomt og litt skummelt for noen å se de kjente voksne kledt ut som nisser. Det var en veldig fin forestilling!

 

13. desember markerte vi Lucia-dagen med Lucia-tog ute i barnehagen for foreldre og serverte gløgg og lussekatter. Det ble en fin Lucia- morgen for store og små. Senere på dagen gikk Midi og Maxi- barna Lucia-tog i kantinene på Veritas. Etterpå fikk de frukt, kjeks og saft.

 

Siste fredag før jul hadde vi nissefest i barnehagen med besøk av husorkesteret på Veritas som spilte julesanger for oss, vi spiste nissegrøt og sang på avslutningen på Veritas. Vi fikk til og med besøk av selveste julenissen som la igjen en liten godtepose til barna!

 

God jul!

 

December was a month filled with various pre-Christmas traditions in the kindergarten. The children had an advent gathering each day with a calendar and lighting of the advent candle. We made presents, baked gingerbread, sang Christmas songs and decorated for Christmas.

We began the last Friday of November with a gathering where we introduced normal Norwegian traditions around Christmas and what we would be doing in the kindergarten during December. Further, we followed up with a gathering about the story of why people celebrate Christmas, that Jesus was born, and we also talked about some other traditions around Christmas from other countries: Cyprus, Greece, Canada, Poland and Croatia/Slovenia. Some children participated in telling about the traditions they are used to around Christmas, and showed us various things from home. We thank all the parents who helped with this!

This year we made our own Christmas performance for the children in the kindergarten. Some of the adults in the kindergarten performed “Snekker Andersen” (Carpenter Andersen) by Alf Prøysen. This was both fun and a little scary for some people to see familiar adults dressed up as santas. It was a really lovely show!

On the 13th of December, we marked St Lucia-day outside the kindergarten for the parents, and served ‘gløgg’ and ‘lussekatter’ (saffron buns). It was a lovely St Lucia-morning for both adults and children. Later in the day, Midi and Maxi-children walked in a St Lucia-procession through the canteens at Veritas. Afterwards they were given fruit, biscuits and juice.

On the last Friday before Christmas, we had a Santa-party in the kindergarten with a visit from the house orchestra at Veritas who played Christmas songs for us. We ate rice porridge and sang at the end-of-year celebration at Veritas. We even managed to receive a visit from Santa Claus himself, who left a little goodie bag for all the children!

Merry Christmas!