Markering av Divali 2. november 2017

Torsdag 2. november markerte vi den store hinduistiske festivalen i India, Divali. Festivalen kalles også lysfestivalen og det er også en nyttårsfeiring hvor de ønsker det nye året velkommen.

Vi så på hvor india lå på kartet og på flagget. Vi snakket kort om hinduismen og at hinduismen er en av flere religioner i verden, og vi så på bilde av de forskjellige gudene.

Det er forskjellige historier knyttet til feiringen av Divali. Vi fortalte en av historiene, historien om Rama og Sita, og så en liten film av historien. Den handlet om at det gode vant over det onde, som markeres under Divali. Da prinsen Rama hadde fått igjen prinsessen sin Sita, etter at hun var blitt tatt av den onde Ravana, og de gikk hjem til byen så tente alle lys og lamper. Det er bakgrunnen for tradisjonen å tenne lys og lamper under feiringen.

Et barn hadde pyntet seg med fin kjole og hadde med to små oljelamper laget i leire. De sendte vi rundt så alle fikk se. Barnet hadde også med seg en bok med bilder av feiringen: familie og venner som er sammen, god mat og søtsaker, fine klær og kjoler, oljelamper,rangoli (blomstermønster laget av farget pulver) og fyrverkeri.

Tilslutt så vi en kort film fra feiringen i India. Barna syntes det var spennende å høre fortellingen og se film og bilder fra feiringen. Vi takker foreldre for hjelp til samlingen!

Happy Diwali!  

 

On Thursday 2nd of November, we marked the great Hindu festival in India, Diwali. The festival is also called the festival of lights, and is also a New Years-celebration where they welcome the New Year.

We looked at where India is on the map and what the flag looks like. We spoke shortly about Hinduism and that Hinduism is one of several religions in the world, and we looked at pictures of the various Gods.

There are different stories tied to the celebration of Diwali. We told one of the stories, the story of Rama and Sita, and watched a short video about the story. It is about how good conquered evil, which is marked during Diwali. When the prince Rama had gotten his Princess, Sita, back after she had been taken by the evil Ravana, they went home to their town and lit all the candles and lamps. That is the background for the tradition of lighting candles and lamps during the celebration.

One of the children had dressed up in a nice dress and had brought two small oil lamps made of clay. These were passed around for everyone to look at. The child had also brought a book with pictures of the celebrations: family and friends gathered, good food and sweets, nice clothes and dresses, oil lamps, rangoli (flower patterns made with coloured powder) and fireworks.

At the end, we watched a short film of the celebrations in India. The children thought it was very exciting to listen to the story and watch the video and pictures of the celebration.

Happy Diwali!