Samling om Canada og Canadas nasjonaldag 30.06.17

20160617_120144

Dette var siste samling om land og markeringer for dette bhg. året. Det har vært fint å bli litt kjent med alle landene og noen av tradisjonene og høytidene som vi har representert i barnehagen.  

Vi startet som vanlig med å se på flagget til Canada og hvor på kartet Canada ligger. Et barn i barnehagen hadde med flere bøker og et puslespill om Canada og vi leste den ene boken med forstørrede bilder til. Vi så bilder av bever, elg, Canada gjess, hockey, kano og lønnetre med lønnesirup fra boken.

Vi så og på noen videoer med sanger og bilder om Canada og en film om bevere. Beveren hadde veldig sterke tenner som kunne knage over hele trær.

Tilslutt så vi noen bilder fra feiring av nasjonaldagen som er 1. juli. Det var fyrverkeri, flagg og barn og voksne som hadde pyntet seg i rødt og hvitt.

Et barn hadde tatt med stort canadisk flagg og skjerf som vi hengte opp til pynt.

Det var spennende å bli litt bedre kjent med Canada og tusen takk til foreldre for bidrag til samlingen!

This was the last gathering we had about countries and different markings for this kindergarten year. We have gotten to know many countries, traditions and holidays.

As per usual, we began by looking at the Canadian flag and where Canada is on the map. One child in the kindergarten had several books and a jigsaw puzzle about Canada, and we read one of the books with enlarged pictures in it. We looked at pictures of a beaver (which is their national animal), moose, Canadian geese, hockey, canoeing and a maple tree with maple syrup from the book.

We also looked at some videos with songs and pictures of Canada, as well as a video about beavers. The beaver had very strong teeth that could chew through a whole tree.

At the end we looked at some pictures from the celebration of their National Day which is 1st of July. There were fireworks, flags and children and adults who had dressed up in red and white.

One child had brought a big Canadian flag and a scarf that we put up as decorations.

It was very exciting to get to know Canada a little better, and thank you so much to the parents for their contribution to the gathering!