Overnattingstur for maxi-barna til Saraholmen 15.-16.06.17

Omsider kom den store dagen, Saraholmen stod for tur.

Det var mange spente fjes som møtte opp på brygga nede på Veritas, dette gjaldt både barn OG foreldre. Avskjeden gikk bra, noen trengte en hånd, et blikk eller en forsikring om at dette kom til å bli gøy, mens andre vinket av alle kreftert med begge hender.

Pappa`n til et barn, var skipper på heltid denne dagen,  og fraktet barn, voksne og all bagasjen ut i tur og orden. Å kjøre båt, det var et av turens tidlige høydepunkt for oss alle.

Vel utepå øya samarbeidet barna om å bære bagasjen sin opp i lavvoene, og etterpå ble det lek rundt disse mens noen av oss voksne pakket ut mat og diverse.

Etter lunsj kom 2 ladning ut, da de hadde vært på skolebesøk. Nå var vi alle samlet og eventyret kunne begynne!

Ingrid ledet an på en utforskningstur rundt på øya, hvor vi så på «stupet», de gamle ruinene, fant skjell til å fiske krabber med og plukket vill-løk og fine skjell. Tilbake på leirplassen fisket vi krabber, og fikk mange, kanskje tusenvis om man skal tro på historien i ettertid. Det ble bading, og svømming, og hvining av fryd i det halvvarme vannet. Solen skinte blandt skyene, og alt var egentlig bare fryd og gammen.

Det ble tid for grilling, med hamburgere eller fiskeburger stod på menyen. Marsmellows var desserten, og det gikk ned på høykant. Litt godterier ble det også plass til.

Mer lek og krabbefisking, før det ble tid for kveldsmat og deretter forberedelser for natten. Å pusse tennene og spytte i buskene ble en ny opplevelse for mange. Noen tok også et kveldsbad sammen med Ingrid.

Gutta inntok 9er lavoen, og jentene 7er lavoen. Etter x antall bøker og noen sanger, litt stryk på noen hender og en rygg, så var det stille i fjøset klokken 21.30.

Natten foreløp uten noen spesielle hendelser uten om de sedvanlige dobesøkene, og deling av sovepose.

Dagen etter våknet vi til regn på lavvoduken, og etter litt slumring innendørs hoppet vi rett i regntøyet. Frokosten ble servert i guttelavvoen etter at nedpakkingen var unnagjort.

Regnet la ingen demper på entusiasmen, og vi gikk i gang med krabbesnøret og håv i dag også.

Til lunsj spiste vi deilige kanelsnurrer som mamma`n til Martin hadde bakt, nam nam!

Inrid og Lene tok en ny tur på øya sammen med mange av barna, mens resten ble igjen ved leirplassen med Martin og Olga.

Så kom tiden for nedpakking, og plutselig så vi pappa`n til Wilma ute på sjøen i full fres mot Saraholmen. Med både Ingrid og Henning i hver sin båt fikk vi plass til alle barn og voksne og alt pikkpakket vårt. Litt fart og moro i bølgene tok vi oss også tid til, før vi ble møtt av glade foreldre på brygga! Tusen takk for turen til ALLE, vi hadde det strålende, alle mann!

 

Finally the big day arrived, and we were going to Saraholmen.

There were many excited faces that showed up at the docks down at Veritas, both children AND parents. Saying goodbye went well, some needed a hand, a look or a bit of reassurance that this would be fun, whilst others waved with all their might and both their hands.

One of the children’s dads was captain full time this day, and he brought the children, adults and all the luggage out in turn. Driving the boat was one of the highlights of the trip for all of us.

After having safely arrived out on the island, the children cooperated with carrying the luggage up to the lavvos, and afterwards they played whilst some of the adults unpacked the food etc.

After lunch, the second group arrived after having been to visit their schools. We were all gathered and the adventure could begin!

Ingrid led us out on an exploration walk around the island, and we looked at the “cliff”, the old ruins, found some shells to fish for crabs with, and gathered wild onion and nice shells. After returning to the campsite, we went fishing for crabs, and we got a lot, maybe even thousands if the stories told afterwards are to be believed. We went swimming and dipping, and there were shouts of delight in the half-warm water. The sun shone through the clouds, and things were very peaceful and lovely.

We then had a barbecue, and both burgers and fish burgers were on the menu. For dessert we had marshmallows, which was very popular. There was also room left for some sweets.

More playing and fishing for crabs followed, before it was time for an evening snack, and then preparing for sleep. Brushing their teeth and spitting in the bushes was a new experience for many. Some also went down for an evening swim with Ingrid.

The boys went to sleep in the 9-lavvo, and the girls went in the 7 one. After having read an x number of books and some songs, a few strokes on someone’s hands or backs, everyone went to sleep at 9.30pm.

The night went by without any special occurrences, expect for the usual visits to the toilet and sharing a sleeping bag.

The day after we woke to rain, so after a bit of chilling out in the lavvos, we put on our rain clothes. Breakfast was served in the boy’s lavvo after we had gathered our things.

The rain did not stop the enthusiasm however, and we brought out the things for fishing crabs.

For lunch, we had delicious cinnamon buns that Martin’s mum had made, yum yum!

Ingrid and Lene went for another walk around the island with a lot of the children, whilst the rest stayed at the campsite with Martin and Olga.

Then there was time for packing all our stuff, and suddenly we could see a dad out on the sea headed straight for Saraholmen. With both Ingrid and the dad in one boat each, we managed to fit all the children and adults, as well as all of our things. There was even time for some fun in the waves, before we were met by happy parents at the docks! Thank you to EVERYONE for this trip, it has been absolutely lovely!