Aktivitetsdag 13.06.2017

De siste årene har vi hatt en tradisjon med å møte barna fra Oddenskogen barnehage til en aktivitetsdag på sletta.

Også i år – den 13 juni – gikk Tyttebærbarna, Blåbærbarna og de eldste barna fra Multe og Jordbær til den store gress-sletta ved Oddenskogen.

Vi hadde ansvar for noen aktiviteter hver – og barna var innom alle aktivitetene med sine grupper. Det var sekkeløp, kosedyrstafett, ”Hauk og due”, et sted skulle vi kaste på blikkbokser som var stablet, det var putehopp og til slutt gikk alle en morsom løype gjennom skogen, hvor vi skulle lete etter bilder av dyr.

Vi hadde med oss matpakker – og etter aktivitetene spiste vi maten vår før alle barna fikk is.

Til slutt ble det utdelt medaljer til alle – for strålende innsats.

The last few years, we have had a tradition of meeting the children from Oddenskogen kindergarten and having an activity day together with them out on the field.

This year as well – on the 13th of June – the children from Tyttebær, Blåbær and the oldest children from Multe and Jordbær went to the big grass field by Oddenskogen.

We were responsible for some activities each – and the children did all the different activities with their groups. We had a sack race, cuddly toy relay, “Hauk og due” (Hawk and Dove), during one activity we tried to knock down cans that were standing on top of each other, we did pillow jumping, and at the end everyone walked through a fun trail in the forest where we had to look out for pictures of animals.

We had brought packed lunches – and after we finished the activities, we ate our food before all the children were given an ice cream each.

In the end everyone received a medal for their excellent effort.