Kategoriarkiv: Nyheter

Felles nyheter for barnehagen

Desember måned i barnehagen

 

Desember måned var fylt med forskjellige førjulstradisjoner i barnehagen. Barna hadde adventssamling hver dag med kalender og tenning av adventslys, det ble laget gaver, bakt pepperkaker og lussekatter, sunget julesanger og pyntet til jul.

 

Vi startet siste fredag i november med en felles samling hvor vi introduserte vanlige norske tradisjoner rundt jul og hva vi skulle gjøre i barnehagen i desember. Videre fulgte en samling hvor historien om hvorfor man feirer jul, at Jesus ble født, ble fortalt og vi fortalte om noen andre tradisjoner rundt jul fra andre land; Kypros, Hellas, Canada, Polen og Kroatia/Slovenia. Noen barn var med å fortelle hvilke tradisjoner de har rundt jul og viste frem forskjellige ting. Vi takker foreldre som hjalp til med dette!

 

I år lagde vi vår egen juleforestilling for barna i barnehagen. Noen av de voksne i barnehagen spilte «Snekker Andersen» av Alf Prøysen. Både morsomt og litt skummelt for noen å se de kjente voksne kledt ut som nisser. Det var en veldig fin forestilling!

 

13. desember markerte vi Lucia-dagen med Lucia-tog ute i barnehagen for foreldre og serverte gløgg og lussekatter. Det ble en fin Lucia- morgen for store og små. Senere på dagen gikk Midi og Maxi- barna Lucia-tog i kantinene på Veritas. Etterpå fikk de frukt, kjeks og saft.

 

Siste fredag før jul hadde vi nissefest i barnehagen med besøk av husorkesteret på Veritas som spilte julesanger for oss, vi spiste nissegrøt og sang på avslutningen på Veritas. Vi fikk til og med besøk av selveste julenissen som la igjen en liten godtepose til barna!

 

God jul!

 

December was a month filled with various pre-Christmas traditions in the kindergarten. The children had an advent gathering each day with a calendar and lighting of the advent candle. We made presents, baked gingerbread, sang Christmas songs and decorated for Christmas.

We began the last Friday of November with a gathering where we introduced normal Norwegian traditions around Christmas and what we would be doing in the kindergarten during December. Further, we followed up with a gathering about the story of why people celebrate Christmas, that Jesus was born, and we also talked about some other traditions around Christmas from other countries: Cyprus, Greece, Canada, Poland and Croatia/Slovenia. Some children participated in telling about the traditions they are used to around Christmas, and showed us various things from home. We thank all the parents who helped with this!

This year we made our own Christmas performance for the children in the kindergarten. Some of the adults in the kindergarten performed “Snekker Andersen” (Carpenter Andersen) by Alf Prøysen. This was both fun and a little scary for some people to see familiar adults dressed up as santas. It was a really lovely show!

On the 13th of December, we marked St Lucia-day outside the kindergarten for the parents, and served ‘gløgg’ and ‘lussekatter’ (saffron buns). It was a lovely St Lucia-morning for both adults and children. Later in the day, Midi and Maxi-children walked in a St Lucia-procession through the canteens at Veritas. Afterwards they were given fruit, biscuits and juice.

On the last Friday before Christmas, we had a Santa-party in the kindergarten with a visit from the house orchestra at Veritas who played Christmas songs for us. We ate rice porridge and sang at the end-of-year celebration at Veritas. We even managed to receive a visit from Santa Claus himself, who left a little goodie bag for all the children!

Merry Christmas!

 

 

 

Samling om jul 24.11.17

Da nærmer det seg desember og jul. Fredag 24. november hadde vi en samling om norske tradisjoner rundt jul og hva vi skal gjøre i barnehagen i desember.

Vi så på bilder, konkreter og snakket om at vi skal tenne adventslys, synge julesanger, bake pepperkaker og lussekatter, lage julepynt og hemmeligheter og ha nissefest. Vi snakket kort om hvorfor noen feirer jul, at noen feirer at jesusbarnet ble født. Vi snakket også litt om at ikke alle feirer jul og at noen feirer andre ting, og begge deler er like fint.

 

Vi så på bilde av nissen som kommer med pakker og om fjøsnissen som liker grøt og vi sang «På låven sitter nissen med sin julegrøt». Kansje får vi besøk av nissen i barnehagen?

 

Vi markerer også Lucia i barnehagen den 13. desember. Maxi-barna har fått høre historien om Lucia på maxi-gruppen. Vi så på bilde av Lucia og en dukke vi har av henne. Vi så bilde av barn som gikk i Lucia-tog og vi så på lyskransen, lys, stjernehatten og stjernepinnen som guttene skal gå med. Så sang vi «Mørkt senker natten seg» som de eldste barna skal synge i toget i barnehagen på Lucia-morgen.

 

Vi avsluttet samlingen med å se en film om «musevisa» av Alf Prøysen.

Nå gleder vi oss bare til en koselig førjulstid i barnehagen!

 

We are closing in on December and Christmas. On Friday 24th of November, we had a gathering about Norwegian traditions around Christmas, and what we will be doing in the kindergarten in December.

We looked at pictures, concrete objects and spoke about how we will light advent candles, sing Christmas carols, bake gingerbread and lussekatter (saffron buns), make Christmas decorations and secrets, and have a Santa Party. We briefly spoke about why some people celebrate Christmas and that some people celebrate the birth of baby Jesus. The children at Blåbærtua and Tyttebærtua will hear the whole story about birth of baby Jesus later in December. We also spoke about about how some people do not celebrate Christmas, and that some people celebrate other things, and both things are just as nice.

We looked at a picture of Santa Claus who had a sack of presents, and of the little Santa who lives in the barn who likes rice porridge. We also sang “På låven sitter nissen med sin julegrøt.” Maybe we will receive a visit from Santa Claus in the kindergarten?

We will also mark St Lucia in the kindergarten on the 13th of December. The Maxi-children will be told the story of Lucia in their group. We looked at a picture of Lucia and a doll that we have of her. We looked at pictures of children who walked in a St Lucia-procession, and we looked at the St Lucia crown, candles, the star hats and the star wands that the boys walk with. Then we sang “Mørkt senker natten seg” (The St Lucia-song) which the Maxi and Midi children will sing in the procession in the kindergarten.

Which child that will be Lucia this year will be drawn in the Maxi-group.

We ended the gathering with watching a film about “Musevisa” (The Mouse song) by Alf Prøysen.

 

We look forward to a lovely advent-time in the kindergarten!

Markering av Divali 2. november 2017

Torsdag 2. november markerte vi den store hinduistiske festivalen i India, Divali. Festivalen kalles også lysfestivalen og det er også en nyttårsfeiring hvor de ønsker det nye året velkommen.

Vi så på hvor india lå på kartet og på flagget. Vi snakket kort om hinduismen og at hinduismen er en av flere religioner i verden, og vi så på bilde av de forskjellige gudene.

Det er forskjellige historier knyttet til feiringen av Divali. Vi fortalte en av historiene, historien om Rama og Sita, og så en liten film av historien. Den handlet om at det gode vant over det onde, som markeres under Divali. Da prinsen Rama hadde fått igjen prinsessen sin Sita, etter at hun var blitt tatt av den onde Ravana, og de gikk hjem til byen så tente alle lys og lamper. Det er bakgrunnen for tradisjonen å tenne lys og lamper under feiringen.

Et barn hadde pyntet seg med fin kjole og hadde med to små oljelamper laget i leire. De sendte vi rundt så alle fikk se. Barnet hadde også med seg en bok med bilder av feiringen: familie og venner som er sammen, god mat og søtsaker, fine klær og kjoler, oljelamper,rangoli (blomstermønster laget av farget pulver) og fyrverkeri.

Tilslutt så vi en kort film fra feiringen i India. Barna syntes det var spennende å høre fortellingen og se film og bilder fra feiringen. Vi takker foreldre for hjelp til samlingen!

Happy Diwali!  

 

On Thursday 2nd of November, we marked the great Hindu festival in India, Diwali. The festival is also called the festival of lights, and is also a New Years-celebration where they welcome the New Year.

We looked at where India is on the map and what the flag looks like. We spoke shortly about Hinduism and that Hinduism is one of several religions in the world, and we looked at pictures of the various Gods.

There are different stories tied to the celebration of Diwali. We told one of the stories, the story of Rama and Sita, and watched a short video about the story. It is about how good conquered evil, which is marked during Diwali. When the prince Rama had gotten his Princess, Sita, back after she had been taken by the evil Ravana, they went home to their town and lit all the candles and lamps. That is the background for the tradition of lighting candles and lamps during the celebration.

One of the children had dressed up in a nice dress and had brought two small oil lamps made of clay. These were passed around for everyone to look at. The child had also brought a book with pictures of the celebrations: family and friends gathered, good food and sweets, nice clothes and dresses, oil lamps, rangoli (flower patterns made with coloured powder) and fireworks.

At the end, we watched a short film of the celebrations in India. The children thought it was very exciting to listen to the story and watch the video and pictures of the celebration.

Happy Diwali!  

 

Markering av FN-dagen 24. oktober 2017

20161024_110324

Tirsdag 24. oktober hadde vi en liten markering av FN-dagen i barnehagen for barna på Blåbærtua og Tyttebærtua som er født i 2012, 2013 og 2014.

Vi samlet oss på biblioteket og så på FN-flagget og snakket litt om hva FN er og gjør. Vi Snakket om å hjelpe hverandre og være venner og vi så på globusen og kartet. Vi så en liten film, en digital barnebok, som heter «Lille dråpe» av Sarah Camille. Den handlet om en jente og pappaen hennes som satt og malte en historie om å hjelpe hverandre. Historien handlet om en liten fugl som prøver å slukke en brann selvom han var liten og alene. Det var noen lamaer der som først bare lo av fuglen før de bestemte seg forat de vil hjelpe fuglen tilslutt likevel.

Vi sang «Barn av regnbuen» av Lillebjørn Nilsen og «Morgendagens søsken». Vi hørte og så videoen av en sang om barnas rettigheter og snakket litt om at alle barn har rett til mat og drikke hvis man er sulten, å få gå til lege hvis man er syk og å få leke og gå på skolen.

Det var en fin liten markering av dagen!

 

On Tuesday 24th of October, we marked the UN day in the kindergarten for the children at Blåbærtua and Tyttebærtua.

We gathered in the library. We looked at the UN flag and spoke a bit about what the UN is and does. We talked about helping each other and being friends, and we looked at the globe and the map. We watched a short video, a digital children’s book, which is called “Lille dråpe” (Little drop) by Sarah Camille. It was about a girl and her dad who sat and painted a story about helping each other. The story was about a little bird trying to extinguish a fire even though he was all alone and little, but then some llamas decided that they would help the bird in the end.

We sang “Barn av regnbuen” (Children of the Rainbow) by Lillebjørn Nilsen, and “Morgendagens søsken” (Tomorrow’s siblings). We listened to and watched the video of a song about children’s rights, and spoke a bit about how all children have the right to food and drink if you are hungry, to go to the doctor if you are ill and to play and attend school.

It was a very nice way to mark the day!

 

Dugnad

I helgen hadde vi dugnad i barnehagen. Vi ansatte var inspirert etter kurs fra Fantasifantasten http://www.fantasifantasten.no/ og foreldrene hjalp oss å realisere prosjekter inne og ute. I tillegg ble det gjort masse hage – og vedlikeholdsarbeid!

Det er inspirerende å jobbe sammen og jeg takker alle for en fantastisk innsats!

 

Samling om Canada og Canadas nasjonaldag 30.06.17

20160617_120144

Dette var siste samling om land og markeringer for dette bhg. året. Det har vært fint å bli litt kjent med alle landene og noen av tradisjonene og høytidene som vi har representert i barnehagen.  

Vi startet som vanlig med å se på flagget til Canada og hvor på kartet Canada ligger. Et barn i barnehagen hadde med flere bøker og et puslespill om Canada og vi leste den ene boken med forstørrede bilder til. Vi så bilder av bever, elg, Canada gjess, hockey, kano og lønnetre med lønnesirup fra boken.

Vi så og på noen videoer med sanger og bilder om Canada og en film om bevere. Beveren hadde veldig sterke tenner som kunne knage over hele trær.

Tilslutt så vi noen bilder fra feiring av nasjonaldagen som er 1. juli. Det var fyrverkeri, flagg og barn og voksne som hadde pyntet seg i rødt og hvitt.

Et barn hadde tatt med stort canadisk flagg og skjerf som vi hengte opp til pynt.

Det var spennende å bli litt bedre kjent med Canada og tusen takk til foreldre for bidrag til samlingen!

This was the last gathering we had about countries and different markings for this kindergarten year. We have gotten to know many countries, traditions and holidays.

As per usual, we began by looking at the Canadian flag and where Canada is on the map. One child in the kindergarten had several books and a jigsaw puzzle about Canada, and we read one of the books with enlarged pictures in it. We looked at pictures of a beaver (which is their national animal), moose, Canadian geese, hockey, canoeing and a maple tree with maple syrup from the book.

We also looked at some videos with songs and pictures of Canada, as well as a video about beavers. The beaver had very strong teeth that could chew through a whole tree.

At the end we looked at some pictures from the celebration of their National Day which is 1st of July. There were fireworks, flags and children and adults who had dressed up in red and white.

One child had brought a big Canadian flag and a scarf that we put up as decorations.

It was very exciting to get to know Canada a little better, and thank you so much to the parents for their contribution to the gathering!

 

Overnattingstur for maxi-barna til Saraholmen 15.-16.06.17

Omsider kom den store dagen, Saraholmen stod for tur.

Det var mange spente fjes som møtte opp på brygga nede på Veritas, dette gjaldt både barn OG foreldre. Avskjeden gikk bra, noen trengte en hånd, et blikk eller en forsikring om at dette kom til å bli gøy, mens andre vinket av alle kreftert med begge hender.

Pappa`n til et barn, var skipper på heltid denne dagen,  og fraktet barn, voksne og all bagasjen ut i tur og orden. Å kjøre båt, det var et av turens tidlige høydepunkt for oss alle.

Vel utepå øya samarbeidet barna om å bære bagasjen sin opp i lavvoene, og etterpå ble det lek rundt disse mens noen av oss voksne pakket ut mat og diverse.

Etter lunsj kom 2 ladning ut, da de hadde vært på skolebesøk. Nå var vi alle samlet og eventyret kunne begynne!

Ingrid ledet an på en utforskningstur rundt på øya, hvor vi så på «stupet», de gamle ruinene, fant skjell til å fiske krabber med og plukket vill-løk og fine skjell. Tilbake på leirplassen fisket vi krabber, og fikk mange, kanskje tusenvis om man skal tro på historien i ettertid. Det ble bading, og svømming, og hvining av fryd i det halvvarme vannet. Solen skinte blandt skyene, og alt var egentlig bare fryd og gammen.

Det ble tid for grilling, med hamburgere eller fiskeburger stod på menyen. Marsmellows var desserten, og det gikk ned på høykant. Litt godterier ble det også plass til.

Mer lek og krabbefisking, før det ble tid for kveldsmat og deretter forberedelser for natten. Å pusse tennene og spytte i buskene ble en ny opplevelse for mange. Noen tok også et kveldsbad sammen med Ingrid.

Gutta inntok 9er lavoen, og jentene 7er lavoen. Etter x antall bøker og noen sanger, litt stryk på noen hender og en rygg, så var det stille i fjøset klokken 21.30.

Natten foreløp uten noen spesielle hendelser uten om de sedvanlige dobesøkene, og deling av sovepose.

Dagen etter våknet vi til regn på lavvoduken, og etter litt slumring innendørs hoppet vi rett i regntøyet. Frokosten ble servert i guttelavvoen etter at nedpakkingen var unnagjort.

Regnet la ingen demper på entusiasmen, og vi gikk i gang med krabbesnøret og håv i dag også.

Til lunsj spiste vi deilige kanelsnurrer som mamma`n til Martin hadde bakt, nam nam!

Inrid og Lene tok en ny tur på øya sammen med mange av barna, mens resten ble igjen ved leirplassen med Martin og Olga.

Så kom tiden for nedpakking, og plutselig så vi pappa`n til Wilma ute på sjøen i full fres mot Saraholmen. Med både Ingrid og Henning i hver sin båt fikk vi plass til alle barn og voksne og alt pikkpakket vårt. Litt fart og moro i bølgene tok vi oss også tid til, før vi ble møtt av glade foreldre på brygga! Tusen takk for turen til ALLE, vi hadde det strålende, alle mann!

 

Finally the big day arrived, and we were going to Saraholmen.

There were many excited faces that showed up at the docks down at Veritas, both children AND parents. Saying goodbye went well, some needed a hand, a look or a bit of reassurance that this would be fun, whilst others waved with all their might and both their hands.

One of the children’s dads was captain full time this day, and he brought the children, adults and all the luggage out in turn. Driving the boat was one of the highlights of the trip for all of us.

After having safely arrived out on the island, the children cooperated with carrying the luggage up to the lavvos, and afterwards they played whilst some of the adults unpacked the food etc.

After lunch, the second group arrived after having been to visit their schools. We were all gathered and the adventure could begin!

Ingrid led us out on an exploration walk around the island, and we looked at the “cliff”, the old ruins, found some shells to fish for crabs with, and gathered wild onion and nice shells. After returning to the campsite, we went fishing for crabs, and we got a lot, maybe even thousands if the stories told afterwards are to be believed. We went swimming and dipping, and there were shouts of delight in the half-warm water. The sun shone through the clouds, and things were very peaceful and lovely.

We then had a barbecue, and both burgers and fish burgers were on the menu. For dessert we had marshmallows, which was very popular. There was also room left for some sweets.

More playing and fishing for crabs followed, before it was time for an evening snack, and then preparing for sleep. Brushing their teeth and spitting in the bushes was a new experience for many. Some also went down for an evening swim with Ingrid.

The boys went to sleep in the 9-lavvo, and the girls went in the 7 one. After having read an x number of books and some songs, a few strokes on someone’s hands or backs, everyone went to sleep at 9.30pm.

The night went by without any special occurrences, expect for the usual visits to the toilet and sharing a sleeping bag.

The day after we woke to rain, so after a bit of chilling out in the lavvos, we put on our rain clothes. Breakfast was served in the boy’s lavvo after we had gathered our things.

The rain did not stop the enthusiasm however, and we brought out the things for fishing crabs.

For lunch, we had delicious cinnamon buns that Martin’s mum had made, yum yum!

Ingrid and Lene went for another walk around the island with a lot of the children, whilst the rest stayed at the campsite with Martin and Olga.

Then there was time for packing all our stuff, and suddenly we could see a dad out on the sea headed straight for Saraholmen. With both Ingrid and the dad in one boat each, we managed to fit all the children and adults, as well as all of our things. There was even time for some fun in the waves, before we were met by happy parents at the docks! Thank you to EVERYONE for this trip, it has been absolutely lovely!

 

Aktivitetsdag 13.06.2017

De siste årene har vi hatt en tradisjon med å møte barna fra Oddenskogen barnehage til en aktivitetsdag på sletta.

Også i år – den 13 juni – gikk Tyttebærbarna, Blåbærbarna og de eldste barna fra Multe og Jordbær til den store gress-sletta ved Oddenskogen.

Vi hadde ansvar for noen aktiviteter hver – og barna var innom alle aktivitetene med sine grupper. Det var sekkeløp, kosedyrstafett, ”Hauk og due”, et sted skulle vi kaste på blikkbokser som var stablet, det var putehopp og til slutt gikk alle en morsom løype gjennom skogen, hvor vi skulle lete etter bilder av dyr.

Vi hadde med oss matpakker – og etter aktivitetene spiste vi maten vår før alle barna fikk is.

Til slutt ble det utdelt medaljer til alle – for strålende innsats.

The last few years, we have had a tradition of meeting the children from Oddenskogen kindergarten and having an activity day together with them out on the field.

This year as well – on the 13th of June – the children from Tyttebær, Blåbær and the oldest children from Multe and Jordbær went to the big grass field by Oddenskogen.

We were responsible for some activities each – and the children did all the different activities with their groups. We had a sack race, cuddly toy relay, “Hauk og due” (Hawk and Dove), during one activity we tried to knock down cans that were standing on top of each other, we did pillow jumping, and at the end everyone walked through a fun trail in the forest where we had to look out for pictures of animals.

We had brought packed lunches – and after we finished the activities, we ate our food before all the children were given an ice cream each.

In the end everyone received a medal for their excellent effort.

 

 

Samling Kroatia og Slovenia og markering av nasjonaldagen 16.06.17

20160624_154007     20160624_154134

Fredag 16. juni hadde vi samling om landene Kroatia og Slovenia. Vi så på flaggene, hvor landene ligger på kartet og en film fra naturen i Slovenia. Videre så vi på dyr som lever i landene som brun bjørn, gaupe og steinbukk. Fra Kroatia så vi bilder av en sel, Monk sel, som bare lever i Middelhavet og bilde av hunden dalmatiner som opprinnelig stammer fra område Dalmatia. Fra Slovenia så vi bilde av dryppstensgrotten Postanja, et virvelløst dyr, OLM, som lever i vannet i grottene og Lippizaner hesten fra Lipizia.

Vi så film med en kroatisk sang, noen som danset til kroatisk folkemusikk og avsluttet med den kroatiske tegnefilmen om «Baltazar».

Et barn  sang to sanger for oss og hadde med seg forskjellige bamse-dyr fra Kroatia og Slovenia som hun viste oss. Hun gikk også rundt til alle barna med en pose med lavendel som de fikk lukte på. Det vokser det mye av i Kroatia.

Kroatia og Slovenia feirer nasjonaldag samme dag, den 25. juni. Nasjonaldagen er til minne om den dagen i 1991 da landene ble uavhengige fra Joguslavia. Vi så på bilde av en parade.

Det var en fin samling hvor vi ble litt mer kjent med Kroatia og Slovenia.

Vi takker foreldre for hjelp til bilder og filmer og for å ha tatt med ting til samlingen!

 

On Friday 16th of June we had a gathering about the countries Croatia and Slovenia. We looked at the flags, where the countries are on the map and a video from the nature in Slovenia. We also looked at some animals that live in these countries such as brown bear, Eurasian lynx and wild goats. From Croatia, we looked at pictures of a seal called a monk seal, which only lives in the Mediterranean Ocean, and a picture of a Dalmatian, a dog that is originally from  from the area of Dalmatia. From Slovenia, we looked at a picture of the Postojna cave, an invertebrate animal, the olm, which lives in the water in the caves, and Lipizzan horses from Lipica.

We watched a film with a Croatian song, some people who danced to Croatian folk music, and ended the gathering with the Croatian cartoon about “Professor Balthazar”.

One child sang two songs for us in croatian and slovenian, and had brought different cuddly animal toys from Croatia and Slovenia that she showed us. She also carried a bag with lavender that the children could smell. There grows a lot of lavender in Croatia.

Croatia and Slovenia celebrate their National Day on the same day, on 25th of June. The National Day is to commemorate the day in 1991 when the countries became independent from Yugoslavia. We looked at a picture of a parade.

It was a very nice gathering where we got to know more about Croatia and Slovenia.

We would like to thank the parents who helped out with photos and videos, and for having brought things to the gathering that we could look at!

Grillfest 14.06.17

Hvert år arrangerer SU grillfest for barn, foreldre ( inkl. andre slektninger) og ansatte. Det var over 100 personer påmeldt og heldigvis var været på vår side denne gangenJ

Vi startet festen med en sermoni for Maxibarna der det var taler, glass med stett og utdeling av permer.

Så var det underholdning fra barna hvor alle avdelingene sang for foreldrene. Selv de minste hadde et lite show med bjørnen sover.

Masse god mat var laget i stand på grillene og foreldre hadde laget mye flott tilbehør.

Etter maten kom det en klovn på besøk som hadde et trylleshow. Et show som traff veldig godt for både små og store!

Et gedigent kakebord ble en fin avslutning.

Vi hadde en kunstutstilling med verk utstilt fra alle avdelinger. De som ønsket kunne kjøpe kunstverkene for et valgfritt beløp.

Et stort takk til SU og alle foreldre som hjalp til! Det er så hyggelig å være sammen og feire nok et fint barnehageår J

 

Each year the CC arranges a barbecue party for the children, parents (including other relatives) and employees. There were over 100 people signed up to participate, and luckily the weather was on our side this timeJ

We began the party with a ceremony for the Maxi children with some speeches, stemmed glasses and handing out of the folders.

Then there was some entertainment form the children where all the departments sang a song for the parents. Even the youngest ones had a small performance of “Bjørnen sover” (The bear is sleeping).

There was plenty of good food at the barbecue, and the parents had brought lots of lovely sides.

When we had finished eating, we had a visit from a clown who performed a magic show. This was very popular amongst both adults and children!

We had a massive table filled with cakes as the perfect end to the party.

We also had an art display with art from all of the departments. Those who wanted could buy the artwork for their own chosen price.

We would like to say a big thank you to the CC and all the parents who helped out! It is so lovely to spend time together and celebrate another great kindergarten year !